ORDIN nr. 549 din 14 octombrie 2003pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 6 noiembrie 2003  În temeiul prevederilor art. 11^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul ministrului cercetării şi tehnologiei nr. 4.056 din 5 iunie 1996, ale art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.647 din 15 aprilie 1999, ale art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.565 din 19 septembrie 2000, ale art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.282 din 5 decembrie 2000, ale art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.049 din 26 iunie 2001, ale art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.024 din 13 noiembrie 2001 şi ale art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.235 din 13 iunie 2003,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999*) privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, şi anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003**), se modifica şi vor avea conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 210/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 mai 2003. Notă **) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 8 august 2003.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 549.  +  AnexăLISTAgrupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilorşcolare de material rulant pentru transporturi feroviare,ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătoriepe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit
    Nr. crt.Denumirea iniţială a unităţii de învăţământ, conform anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999, introdusă prin Legea nr. 210/2003Denumirea actuală a unităţii de învăţământ
    1.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate BucureştiGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Bucureşti
    2.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate CraiovaGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Craiova
    3.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate TimişoaraGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Timişoara
    4.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate AradGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Arad
    5.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Cluj-NapocaColegiul tehnic de transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca
    6.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate OradeaColegiul tehnic "Dimitrie Leonida" Oradea
    7.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate BraşovGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Braşov
    8.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate SibiuGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Sibiu
    9.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate IaşiGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Iaşi
    10.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate BuzăuGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Buzău
    11.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate GalaţiGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Galaţi
    12.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate ConstanţaGrupul şcolar "Gheorghe Duca" Constanţa
    13.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare BucureştiColegiul tehnic de material rulant pentru transporturi feroviare Bucureşti
    14.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-NapocaGrupul şcolar material rulant "Unirea" Cluj-Napoca
    15.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Roşiori de VedeColegiul tehnic "Anghel Saligny" Roşiori de Vede
    16.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare PaşcaniGrupul şcolar căi ferate "Unirea" Paşcani
    17.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare SimeriaColegiul tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny", oraşul Simeria
  ────────────