ORDIN nr. 353/5.202/2003pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI Nr. 353 din 23 iulie 2003
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI Nr. 5.202 din 8 octombrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003  În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,având în vedere prevederile art. 30 și ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
   +  ANEXĂMETODOLOGIEde autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților