DECRET nr. 213 din 1 septembrie 1987privind reorganizarea Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 1 septembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 septembrie 1987, Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, se reorganizează prin preluarea activităţii Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Cluj-Napoca, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*) şi are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti şi numărul maxim de posturi de inginer, economist, chimist, fizician, principal I şi II, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3*).  +  Articolul 4Pe data de 1 septembrie 1987, întreprinderile prevăzute în anexa nr. 4 se comaseaza prin absorbţie la întreprinderile prevăzute în aceeaşi anexa, care îşi păstrează gradele de organizare aprobate.Obiectul de activitate al unor întreprinderi se completează potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 5Gradul de organizare al unor subunitati de producţie din întreprinderile care fac obiectul prezentului decret este cel prevăzut în anexa nr. 6*).  +  Articolul 6Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 august 1987, împreună cu indicatorii economico-financiari şi cu contractele încheiate, trec de la Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Cluj-Napoca la Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti şi, respectiv, de la întreprinderile care se comaseaza la întreprinderile la care se comaseaza.Personalul muncitor care trece de la o unitate la alta, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 7Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul Cnnsiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 8Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică, în anul 1987, posturilor în care urmează să fie redistribuit personalul rămas disponibil, precum şi posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 9Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor sînt autorizate sa introducă în indicatorii economici şi financiari, aprobaţi pe anul 1987, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret, cu respectarea prevederilor aprobate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din bugetul de stat pe acest an pe ansamblul Ministerului Industriei Uşoare. În acest scop, Ministerul Industriei Uşoare va face propuneri corespunzătoare în termen de 45 de zile de la aprobarea prezentului decret.  +  Articolul 10- Articolul 1 litera c) şi alineatul 3, precum şi anexele nr. 2 j), 2 k), 3 j), 3 k) şi 4 punctele 10 şi 11 la Decretul Consiliului de Stat nr. 241/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Uşoare se abroga.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.__________*)Anexele 1, 3, 6 se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 2 UNITĂŢILEdin subordinea Centralei industriei pielariei,cauciucului şi incaltamintei Bucureşti1. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Dîmboviţa", Bucureşti*)2. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Pionierul", Bucureşti3. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Flacara roşie", Bucureşti4. Întreprinderea de cauciuc (U.C.R.) Bucureşti5. Întreprinderea de piele sintetică Bucureşti6. Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc Jilava, Bucureşti7. Întreprinderea de nasturi şi mase plastice Bucureşti8. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Progresul", Bucureşti9. Întreprinderea Tabacaria minerala Jilava10. Întreprinderea Tabacaria minerala Corabia11. Întreprinderea Tabacaria "Bucovat", Craiova12. Întreprinderea de piele "Poporul", Ploiesti13. Întreprinderea de încălţăminte Pitesti14. Întreprinderea de piele şi încălţăminte Rimnicu Vilcea15. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Partizanul", Bacau16. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Timpuri noi", Braşov17. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Straduinta", Suceava18. Întreprinderea de talpa şi încălţăminte din cauciuc Dragasani19. Întreprinderea de încălţăminte Husi20. Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana", Cluj-Napoca21. Întreprinderea de încălţăminte "Banatul", Timişoara22. Întreprinderea de încălţăminte "Modern", Timişoara23. Întreprinderea română de piele Timişoara24. Întreprinderea de încălţăminte Jimbolia25. Întreprinderea de calapoade Lugoj26. Întreprinderea pentru materiale sportive Reghin27. Întreprinderea de încălţăminte "Ardeleana", Alba Iulia28.Întreprinderea de piele şi încălţăminte "8 Mai", Medias29. Întreprinderea de piele şi încălţăminte Agnita30. Întreprinderea de încălţăminte şi calapoade "Libertatea", Arad31. Întreprinderea de încălţăminte "Solidaritatea", Oradea32. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Crisul", Oradea33. Întreprinderea de piele "Drum nou", Satu Mare34. Întreprinderea de piele, încălţăminte şi marochinarie "13 Decembrie", Sibiu35. Întreprinderea de piele şi marochinarie "Caprioara", Sebes36. Întreprinderea de încălţăminte "Arta", Oradea37. Întreprinderea de blanarie "Vidra", Orastie38. Întreprinderea de piele şi manusi Timişoara39. Întreprinderea de blanarie "1 Mai", Oradea40. Întreprinderea de piele şi manusi Tirgu Mures41. Întreprinderea de nasturi Jimbolia42. Întreprinderea de mase plastice "Dermatina", Timişoara43. Întreprinderea de mase plastice şi încălţăminte "Victoria", Timişoara44. Întreprinderea de spume poliuretanice Timişoara45. Întreprinderea de paruri Sighetu Marmatiei46. Întreprinderea de încălţăminte "Bihoreana", Marghita47. Fabrica de încălţăminte Hunedoara*)48. Fabrica de încălţăminte Tirgu Frumos*)49. Fabrica de încălţăminte Cîmpulung Moldovenesc*)50. Institutul de cercetări pielarie şi încălţăminte Bucureşti51. Centrul de calcul*)52. Casa de moda**)__________ Notă *) Unitate fără personalitate juridică. Notă **) Secţie de producţie.Structura organizatorică a întreprinderii pe care este constituită centrala se completează cu funcţia de director adjunct comercial, cu compartimentele: depozite materii prime-materiale şi depozite produse finite-expediţie.  +  Anexa 4 ÎNTREPRINDERILEcare se comaseaza1. Întreprinderea de blanarie "Republica", Bucu- Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Flacara roresti sie", Bucureşti2. Întreprinderea de încălţăminte "Carmen", Bucu- Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Progresul", resti Bucureşti3. Întreprinderea de cauciuc "Tehnica noua, Bucu- Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc resti Jilava4.Întreprinderea de pensule Cluj-Napoca Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana", Cluj-Napoca5. Întreprinderea "Pretim", Timişoara Întreprinderea de cauciuc şi mase plastice "Dermatina", Timişoara  +  Anexa 5 LISTAîntreprinderilor la care se completează obiectulde activitate1. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Flacara roşie", Bucureşti Confecţii din blana2. Întreprinderea de cauciuc şi mase plastice "Dermatina", Timişoara Piese prefabricate pentru încălţăminte3. Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana", Cluj-Napoca Articole din par────────────