ORDIN nr. 2.685 din 19 iunie 2003privind clasarea ruinelor schitului din "Poiana cu schit", padurea Borosesti, comuna Grajduri, judeţul Iaşi
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 31 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 12. alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Dosarul de clasare înregistrat la Direcţia monumentelor cu nr. 73358/2002, precum şi Avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice nr. 91 din 28 noiembrie 2002,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ruinele schitului din "Poiana cu schit", padurea Borosesti, comuna Grajduri, judeţul Iaşi, se claseaza din oficiu în lista monumentelor istorice în grupa B.  +  Articolul 2Direcţia Judeteana pentru Cultura, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi va îndeplini procedurile de comunicare către proprietar în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001.Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuBucureşti, 19 iunie 2003.Nr. 2.685.------------