HOTĂRÂRE nr. 1.207 din 14 octombrie 2003pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sarbu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  București, 14 octombrie 2003.Nr. 1.207.ACORDîntre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniulprotecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Raul Prut și în laculde acumulare Stanca-Costești