HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 octombrie 2003pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 29 octombrie 2003    În conformitate cu prevederile art. 144 lit. g) din Constituţie, ale art. 35 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările ulterioare, Curtea Constituţională s-a întrunit în plen în vederea examinării rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României.CURTEAconstata ca, în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale menţionate, este competenţa sa confirme rezultatul referendumului naţional privind Legea de revizuire a Constituţiei României.Din examinarea datelor comunicate Curţii Constituţionale de către Biroul Electoral Central cu privire la referendumul din 18-19 octombrie 2003, rezultă următoarele:    - numărul persoanelor înscrise    în listele pentru referendum: 17.842.103    - numărul participanţilor: 9.938.441 (reprezentând 55,70%                                         din totalul persoanelor înscrise                                         în liste)    - numărul voturilor valabil    exprimate la răspunsul "DA": 8.915.022 (reprezentând 89,70%                                            din totalul voturilor valabil                                            exprimate)   - numărul voturilor valabil    exprimate la răspunsul "NU": 875.172 (reprezentând 8,81%                                            din totalul voturilor valabil                                            exprimate)    - numărul voturilor nule: 148.247 (reprezentând 1,49%                                            din totalul voturilor                                            exprimate).Având în vedere ca la referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 s-au prezentat mai mult de jumătate din numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum, iar dintre participanţii la vot majoritatea s-a pronunţat prin "DA", în temeiul dispoziţiilor art. 144 lit. g) şi art. 147 alin. (3) din Constituţie, precum şi ale art. 5 alin. (2) şi art. 45 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu unanimitate de voturi,CURTEAÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:Confirma rezultatul referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 şi constata ca Legea de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, a fost aprobată prin referendum.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea de revizuire a Constituţiei României intră în vigoare.Pronunţată azi, 22 octombrie 2003.La şedinţa au participat: Nicolae Popa - preşedinte, Costica Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokar Gabor, Petre Ninosu, Şerban Viorel Stanoiu, Lucian Stangu, Ioan Vida - judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAPrim-magistrat asistent,Claudia Miu-------