ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 24 octombrie 2003pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticoruptie, care funcţionează pe lângă Curtea Suprema de Justiţie ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie."2. Articolul 22^1 va avea următorul cuprins:"Art. 22^1. - Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai secţiilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-şefi ai secţiilor Parchetului Naţional Anticoruptie, confirmarea se face de către procurorul general al acestui parchet."  +  Articolul IIDispoziţiile prezentei ordonanţei de urgenta se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei României.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 102.──────────────