ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 24 octombrie 2003privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Veniturile încasate de către toate instituţiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea acţiunilor deţinute la unele societăţi comerciale cu capital de stat şi din dividende, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pe destinatiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Veniturile încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul acestei instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne.  +  Articolul 3În acest scop, sumele prevăzute la art. 1 şi 2 se vărsa în contul curent general al Trezoreriei Statului.  +  Articolul 4Sumele încasate şi neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi folosite în conformitate cu destinatiile prevăzute la art. 1 şi 2.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 111.-------