RECTIFICARE nr. 364 din 19 septembrie 2003la Legea nr. 364/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 24 octombrie 2003    În Legea nr. 364/2003 pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, se face următoarea rectificare:- la art. I, alin. (1) al art. 2, în loc de: "(1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 30.000 lei lunar lt; lt;" se va citi: "(1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 30.000*) lei lunar gt; gt;";- la nota de subsol corespunzătoare asteriscului se va citi:"*) La care se aplică indexarile în conformitate cu art. 2^1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, introdus prin Legea nr. 770/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2002."-----------------