LEGE nr. 428 din 20 octombrie 2003pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă alineatul (3) al articolului 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Nu se percep taxe pentru eliberarea actelor necesare la dovedirea încadrării solicitantului în prevederile art. 1."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 octombrie 2003.Nr. 428.-------------