ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003privind unele măsuri de intarire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPrin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţionala a Pădurilor asigura paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea păstrării integrităţii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contravenţionale.  +  Articolul IIFondurile necesare îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigura din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul IIIArticolul 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, aprobată cu modificări prin Legea nr. 141/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 10 ani şi cu interzicerea unor drepturi. (2) Materialul lemnos rezultat se confisca, iar dacă acesta nu se găseşte, infractorul este obligat la plata contravalorii acestuia. (3) Infractorul este obligat, de asemenea, sa aducă terenul forestier în starea de a fi plantat şi să asigure plantarea acestuia, conform documentaţiei tehnice de specialitate, ambele operaţiuni făcându-se pe cheltuiala sa. (4) Favorizarea la săvârşirea infracţiunii prevăzute în alin. (1) se pedepseşte potrivit art. 264 din Codul penal."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistru delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 98.--------------