LEGE nr. 408 din 17 octombrie 2003pentru declararea ca oraş a comunei Roznov, judeţul Neamt
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Roznov, judeţul Neamt, se declara oraş. (2) Satele Chintinici şi Slobozia aparţin oraşului Roznov.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 17 octombrie 2003.Nr. 408.-------