ORDIN nr. 1.395 din 9 octombrie 2003pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) şi alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003, precum şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 816/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002.  +  Articolul 3Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 816/2002 îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în acestea.  +  Articolul 4Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2003.Nr. 1.395.  +  AnexăNORMA 09/10/2003