DECRET nr. 360 din 2 noiembrie 1976privind aprobarea Statului disciplinar al personalului din unităţile de transporturi*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 13 noiembrie 1976    __________ Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 34/1976.Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoare a decretului, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2/1971 privind aprobarea Statutului disciplinar al salariaţilor din unităţile Ministerului Transporturilor îşi încetează aplicarea pentru personalul din transporturi, cu excepţia personalului din aviaţia civilă.Pe aceeaşi dată, pct. 4 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 206/1953 privind sarbatorirea "Zilei ceferistilor" se aproba.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaSTATUT 02/11/1976