LEGE nr. 400 din 7 octombrie 2003privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 22 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., denumit în continuare acord, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră, denumit în continuare proiect.  +  Articolul 2 (1) Proiectul va fi realizat de către Unitatea de Management al Proiectului, denumita în continuare U.M.P., ce urmează a fi constituită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia un acord de împrumut subsidiar cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin care se va delega acestuia, prin U.M.P., întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului şi utilizarea sumelor de împrumut.  +  Articolul 3Contribuţia părţii române la finanţarea proiectului va fi asigurata astfel: a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în limita echivalentului în lei al sumei de 2,01 milioane dolari S.U.A.; b) din surse proprii ale Regiei Naţionale a Pădurilor, în limita echivalentului în lei al sumei de 4,59 milioane dolari S.U.A.; c) din contribuţia Centrului de informare pentru afaceri în sectorul forestier (ForSBIC), care se va înfiinţa conform paragrafului 6 al anexei nr. 5 la acest acord, în limita echivalentului în lei al sumei de 0,3 milioane dolari S.U.A.  +  Articolul 4 (1) Plata comisionului iniţial de 1% din valoarea totală a împrumutului se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Serviciul datoriei publice externe, respectiv plati de dobânzi, comisioane şi rate de capital, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 5 (1) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionalitati economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acord, convenite conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 octombrie 2003.Nr. 400.ACORD 31/01/2003