HOTĂRÂRE nr. 1.206 din 14 octombrie 2003privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. IV din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga cap. III "Ajutoare pentru încălzirea locuinţei" şi cap. V "Dispoziţii finale" din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.206.  +  AnexăNORMA 14/10/2003