DECRET-LEGE nr. 3 din 28 decembrie 1989privind stabilirea tarifului la energia electrica livrata populaţiei
EMITENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 ianuarie 1990 se desfiinţează cotele de energie electrica pentru consumul populaţiei.Energia electrica livrata populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice se tarifeaza cu preţul unic de 0,65 lei/kWh.  +  Articolul 2Prevederile Decretului nr. 310/1988 privind majorarea consumurilor normate lunare şi reducerea tarifelor la energia electrica livrata populaţiei şi art. 20 pct. 2 din Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea, în continuare, a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili se abroga.  +  Articolul 3Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 ai Ministerului Energiei Electrice.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCUBucureşti, 28 decembrie 1989.Nr. 3.----------