DECRET nr. 262 din 20 octombrie 1989privind unele măsuri în domeniul industriei alimentare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 21 octombrie 1989    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret, întreprinderea de sere 30 Decembrie din subordinea Direcţiei generale economice a horticulturii - Trustul economic de producţie pentru legume de sera îşi schimba denumirea în "Întreprinderea agricolă de stat 30 Decembrie" şi trece în subordinea Departamentului agriculturii de stat - Trustul pentru aprovizionarea Capitalei cu carne.  +  Articolul 2Pe data prezentului decret, Institutul de cercetare şi producţie pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Peris din subordinea Ministerului Agriculturii - Direcţia generală zooveterinară trece în subordinea Departamentului agriculturii de stat - Trustul pentru aprovizionarea Capitalei cu carne.Pentru activitatea de cercetare, Institutul de cercetare şi producţie pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Peris se subordonează şi Direcţiei generale zooveterinare.  +  Articolul 3Pe data prezentului decret, activitatea de tăiere a animalelor şi de industrializare a carnii trece de la întreprinderea de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Ulmeni, din subordinea Departamentului agriculturii de stat - Trustul pentru aprovizionarea Capitalei cu carne, la întreprinderea de industrializare a carnii Bucureşti, din subordinea Ministerului Industriei Alimentare - Centrala industrializarii carnii.Efectivele de animale destinate tăierii vor fi livrate în viu întreprinderii de industrializare a carnii Bucureşti, potrivit programelor lunare aprobate.  +  Articolul 4Abatoarele din cadrul întreprinderii de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Ulmeni şi Institutului de cercetare şi producţie pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Peris, precum şi întreprinderea de industrializare a carnii din cadrul Combinatului pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Ialomita, se desfiinţează.Se interzice taierea animalelor la Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Ialomita, întreprinderea de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Ulmeni şi la Institutul de cercetare şi producţie pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Peris.  +  Articolul 5Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la data prezentului decret, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele economice încheiate, aferente activităţii care se preia, trec de la întreprinderea de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Ulmeni la întreprinderea de industrializare a carnii Bucureşti.  +  Articolul 6Personalul care trece la alte unităţi ca urmare a reorganizării activităţii potrivit prezentului decret se considera transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 7Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii şi Ministerului Industriei Alimentare, vor supune, spre aprobare, în termen de 15 zile, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1989.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste RomâniaBucureşti, 20 octombrie 1989.Nr. 262.-------