LEGE nr. 405 din 13 octombrie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 15 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatul 3 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Copilul găsit pe teritoriul statului român este considerat cetăţean român, până la proba contrarie, dacă nici unul dintre părinţi nu este cunoscut."2. La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declara ca nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;"3. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:"14. La alineatul 1 al articolului 24, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins: d) este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţionala."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 octombrie 2003.Nr. 405.-------------