DECRET nr. 36 din 3 aprilie 1975cu privire la reorganizarea activităţii unităţilor de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 7 aprilie 1975    Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 17/1975.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În vederea dezvoltării cercetării ştiinţifice în strinsa legătură cu problemele concrete ale dezvoltării social-economice a tarii, cu necesităţile învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, activitatea institutelor şi a celorlalte unităţi de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice se reorganizează potrivit principiilor prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 2Institutele şi celelalte unităţi de cercetare se vor reorganiza de regula în cadrul facultăţilor şi vor avea sarcina de a îndrumă unitar şi de a coordona activitatea ştiinţifică a cercetatorilor, indiferent de unitatea în care aceştia sînt încadraţi.Institutele şi celelalte unităţi de cercetare vor asigura elaborarea unor teme în domeniile de cercetare ce le vor fi stabilite în conformitate cu specificul lor, precum şi a unor lucrări fundamentale, a unor manuale şi tratate pentru învăţămînt, în care scop vor putea organiza colective complexe formate din cercetători proprii şi din diferite unităţi.În vederea realizării sarcinilor care le revin, institutele şi celelalte unităţi de cercetare vor putea avea şi un personal propriu de cercetare.  +  Articolul 3În institutele şi celelalte unităţi de cercetare se vor organiza consilii ştiinţifice formate din cercetători ştiinţifici, cadre didactice şi specialişti din instituţii social-politice, de cultura, precum şi din unităţile de producţie.  +  Articolul 4Personalul de cercetare atestat şi neatestat şi, după caz, personalul auxiliar al institutelor şi celorlalte unităţi de cercetare va fi transferat în interesul serviciului la unităţi de învăţămînt, instituţii social-politice şi de cultura, unităţi de producţie şi de cercetare-proiectare, urmînd să-şi desfăşoare activitatea de cercetare în domeniile de specialitate în cadrul planurilor unităţilor în care a fost transferat. Transferul se va face cu posturile aferente, drepturile de care beneficiază, precum şi cu fondul de retribuire corespunzător.Personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prezentului decret va beneficia de drepturile prevăzute de art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 5Sarcinile din planurile de cercetare, precum şi contractele în curs de executare ale unităţilor de cercetare ştiinţifică prevăzute în prezentul decret, vor fi revazute şi readaptate de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, precum şi de către celelalte organe interesate.  +  Articolul 6Pînă la data de 1 mai 1975 Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului şi Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice vor reorganiza institutele şi celelalte unităţi de cercetare din subordinea lor în conformitate cu prevederile prezentului decret.Prevederile prezentului decret se vor aplica tinindu-se seama de specificul institutelor şi unităţilor de cercetare respective.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România--------------