ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2003pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 10 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cetăţenii României sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în zilele de 18 şi 19 octombrie 2003, după cum urmează: a) în ziua de sambata, 18 octombrie 2003, între orele 8,00 şi 22,00; b) în ziua de duminica, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 şi 20,00. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a zilelor în care se desfăşoară referendumul naţional se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi prin presa, radio şi televiziune."2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) La închiderea votării din ziua de 18 octombrie 2003, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca urnele de votare, stampilele, buletinele de vot nefolosite şi toate celelalte lucrări ale biroului electoral sa rămână sub paza permanenta. (2) Fanta existenta pe capacul urnei, folosită pentru introducerea buletinului de vot, va fi acoperită şi sigilată de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri. (3) Preşedintele sigileaza ferestrele biroului secţiei de votare, precum şi usa acestuia, care trebuie să fie incuiata. (4) Se va încheia proces-verbal, în care se vor preciza numărul buletinelor neutilizate, precum şi numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii biroului electoral al secţiei de votare. (5) În faţa usii de la intrarea în biroul secţiei de votare şi în faţa ferestrelor acestuia se vor fixa posturi de paza. (6) În ziua de duminica, 19 octombrie 2003, ridicarea sigiliilor se va face la ora 7,00, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri ai biroului, numai după ce s-a verificat integritatea acestora şi existenta tuturor buletinelor de vot neutilizate."  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoştinţa publică a datei referendumului."  +  Articolul III (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2003 privind aducerea la cunoştinţa publică a datei la care va avea loc referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător prevederile următoarelor acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.101/2003 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2003 privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale şi suplimentare şi stampilelor pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003; d) Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 24 septembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţieişi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 9 octombrie 2003.Nr. 92.──────────────