DECRET nr. 184 din 13 mai 1978privind extinderea unor prevederi ale Decretului Consiliului de Stat nr. 330/1977 la personalul muncitor care lucrează în subteran la unităţile geologice din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 42 din 20 mai 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 mai 1978, prevederile art. 1 din Decretul Consiliului de Stat nr. 330/1977 privind unele măsuri pentru atragerea personalului la locurile de muncă productive din subteran se aplică şi muncitorilor şi maiştrilor care lucrează în subteran la locurile de muncă direct productive din activitatea de cercetare geologica-miniera a unităţilor geologice subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei.  +  Articolul 2Anexa nr. 1 la Decretul Consiliului de Stat nr. 330/1977 se completează în mod corespunzător prevederilor art. 1 din prezentul decret.  +  Articolul 3Începînd cu data de 1 mai 1978, prevederile art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 330/1977 se aplică şi personalului din unităţile geologice subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, care lucrează în subteran.  +  Articolul 4Numărul de persoane din unităţile geologice subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, care urmează sa beneficieze de prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 330/1977, se stabileşte anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-------