ORDIN nr. 545 din 21 august 2003privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea fainii de grâu destinate comercializării pentru consum uman
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 545 din 21 august 2003
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 823 din 3 septembrie 2003
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 328 din 23 septembrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003  Vazand Referatul de aprobare nr. 127.721 din 14 august 2003, întocmit de Direcţia generală de implementare şi reglementare,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul ITabelul nr. 2 din anexa la Norma cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea fainii de grâu destinate comercializării pentru consum uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 250/531/83/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, se modifica şi are conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor,apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb
      "ANEXA
                   "Tabelul nr. 2 - Proprietăţi fizice şi chimice
  ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Condiţii de calitate ││ ├────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┤│ │ Grupa făina alba │ Grupa │Grupa │ Grupa ││ │ │ făina │făina │ făina ││ Caracteristici │ │semialba│neagra│dietetica││ ├─────┬──────────┬─────┬─────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ Tip │Superioară│ Tip │ Tip │ Făina │Făina │ Făina ││ │ 480 │ Tip 000 │ 550 │ 650 │semialba│neagra│dietetica│├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Umiditate %, maximum │14,5 │ 14,5│14,5 │14,5 │ 14,5│ 14,5│ 14,5│├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Aciditate grade, max. │ 2,2 │ 2,2│ 2,2 │ 2,8 │ 3,2│ 5│ 5│├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Conţinut de cenusa │ │ │ │ │ │ │ ││raportat la substanţa │0,48 │ 0,48│ 0,55│ 0,65│ 0,66- │ 0,91-│1,41-2,2 ││uscata %, maximum │ │ │ │ │ 0,90 │ 1,40 │ │├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Conţinut în cenusa │ │ │ │ │ │ │ ││insolubila în HCl 10 %;│ │ │ │ │ │ │ ││%; maximum │ 0,2 │ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│├─────┬─────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Impu-│Sub forma de │ │ │ │ │ │ │ ││ri- │pulbere, g/kg │ 3│ 3│ 3│ 3│ 3│ 3│ 3││tati ├─────────────────┼─────┴──────────┴─────┴─────┴────────┴──────┴─────────┤│meta-│Sub forma de │ ││lice │aschii │ lipsa │├─────┴─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Conţinut de gluten umed│ ││% minimum │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Indice de deformare a │ ││glutenului, milimetri │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Conţinut de substanţe │ ││proteice raportat la │ ││substanţa uscata %, │ ││minimum │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Indice de cadere, │ ││secunde, minimum │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Indice Zeleny │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Granulatie % │ în funcţie de cerinţele tehnologice │└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul sortimentelor de făina de grâu cu diferite adaosuri, elemente nutritive sau aditivi alimentari se va menţiona conţinutul acestora."------------