ORDIN nr. 840 din 9 septembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003    În temeiul prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,vazand Adresa Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern nr. 420.120 din 6 august 2003 prin care sunt avizate Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Sănătăţii,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi celelalte structuri subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 9 septembrie 2003.Nr. 840.  +  AnexăNORMA 09/09/2003