HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 11 septembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 18 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.070.  +  AnexăNORMA 11/09/2003