HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 22 septembrie 2003privind aducerea la cunoştinţa publică a datei la care va avea loc referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 23 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aduce la cunoştinţa publică, potrivit legii, ca referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei va avea loc duminica, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 şi 20,00.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 1.100.-------