LEGE nr. 375 din 22 septembrie 2003pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 22 septembrie 2003    În temeiul art. 147 alin. (3) din Constituţie, precum şi al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii României sunt chemaţi să-şi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei în ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire, prevăzută la art. 147 alin. (3) din Constituţie. (2) Data referendumului naţional se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern, în cel mult 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin presa, radio şi televiziune.  +  Articolul 2 (1) Persoanele care au dreptul sa participe la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, modul de desfăşurare a campaniei pentru referendum, organizarea şi desfăşurarea acestuia, organizarea şi atribuţiile birourilor electorale, faptele care constituie contravenţii şi infracţiuni, precum şi modul de constatare şi sancţionare a acestora sunt cele stabilite la art. 4, art. 7 alin. (1), precum şi în cap. IV, V şi VI din Legea nr. 3/2000. (2) Rezultatul referendumului naţional se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 3/2000.  +  Articolul 3Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei se suporta din bugetul de stat pe anul 2003.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 375.----