HOTĂRÎRE Nr. 171 din 19 aprilie 1994pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 29 aprilie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În vederea îmbunătăţirii activităţii de calificare a şomerilor, pentru a asigura aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 1/1991*) privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1. - (1) Activitatea de calificare şi recalificare a şomerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, perfecţionarea formelor de protecţie socială a persoanelor neocupate, mărirea sanselor acestora de reintegrare profesională. (2) Calificarea şi recalificarea şomerilor se organizează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, după cum urmează: a) prin centrele proprii de calificare şi recalificare; b) prin unităţi - regii autonome, societăţi comerciale, alţi agenţi economici, instituţii de învăţământ organizate potrivit legii, persoane fizice autorizate - pe bază de convenţie." 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: "Art. 2. - Stabilirea meseriilor, specialitatilor, funcţiilor şi activităţilor în care urmează a fi calificaţi sau recalificati somerii se va face potrivit analizelor privind necesarul de forta de muncă în profil teritorial, de moment şi de perspectiva." 3. Articolul 6 alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Pentru persoanele care primesc ajutor de şomaj, admise la cursuri, direcţiile de muncă şi protecţie socială pot încheia convenţii cu unităţile la care aceştia pot fi încadraţi." 4. Articolul 10 punctul (1) Drepturi, litera a) va avea următorul cuprins: a) sa primească ajutorul de şomaj, potrivit legii." 5. Articolul 18 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "Art. 18. - (1) Finanţarea activităţii de calificare se recalificare a şomerilor se face potrivit art. 23 din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, punându-se de acord cu prevederile Legii nr. 1/1991, republicată. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat Notă *) - Legea nr. 1/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992. -----------