ORDIN nr. 666 din 15 septembrie 2003pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Nr. 666 din 15 septembrie 2003
  • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Nr. 155 din 15 septembrie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 17 septembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001,având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003, se modifica după cum urmează:1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) tariful pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale - 196.215 lei/1.000 mc furnizati;"2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:"d) tariful pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distribuţie - 775.660 lei/1.000 mc furnizati;"3. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:"e) tariful pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distribuţie - 579.445 lei/1.000 mc distribuiti."  +  Articolul IIAutoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi titularii licenţei de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 15 zile calendaristice de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Dan PantiliePreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana Stratulat-------