HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 4 septembrie 2003privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Guvernului României de reforma a sistemului judiciar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei prevăzute la art. 1 se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiup. Ministrul administraţiei şi internelor,Alexandru Farcas,secretar de statBucureşti, 4 septembrie 2003.Nr. 1.052.STRATEGIE 04/09/2003