HOTĂRÂRE nr. 165 din 15 aprilie 1994privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 5 mai 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Operaţiunile legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, se realizează pe baza de licenţe de operaţiuni, eliberate de Ministerul Comerţului în vederea aplicării prevederilor art. 2 lit. d) din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Sunt admise următoarele operaţiuni legate de import-export: a) importul de produse energetice şi materii prime de bază, cu export de produse liberalizate la export; b) importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente şi utilaje pentru producţie, cu export de produse finite rezultate; c) importul de produse, materiale, componente, subansambluri destinate întreţinerii sau reparaţiilor tehnicilor din dotare necesare apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu export de produse liberalizate la export; d) importul de produse prevăzute în anexa nr. 1, destinate consumului final prin vânzarea cu amănuntul, în limita valorii de 500 mii dolari S.U.A. pe agent economic şi an calendaristic, pentru care, cu excepţia schimburilor de sortimente omogene, nu se admit la export produsele prevăzute în anexa nr. 2.Importurile menţionate la alin. 1 lit. a) şi b), cu o valoare mai mare de 1.000 mii dolari S.U.A. pe agent economic şi an calendaristic, vor fi aprobate de Ministerul Comerţului, numai cu avizul prealabil al ministerelor de resort privind oportunitatea efectuării acestora.Importurile menţionate la alin. 1 lit. c) vor fi aprobate de Ministerul Comerţului numai cu avizul prealabil al ministerelor de resort privind oportunitatea efectuării acestora.  +  Articolul 3Sunt admise numai operaţiunile legate de import-export care se realizează de către agenţii economici români cu activitate de comerţ exterior, fără intermediari la extern, chiar dacă importatorii şi, respectiv, exportatorii sunt diferiţi.  +  Articolul 4Pentru urmărirea în scop statistic a derulării operaţiunilor legate de import-export, este obligatorie menţionarea numărului licenţei de operaţiune pe declaraţia vamală de import sau export corespunzătoare mărfii care fac parte din operaţiunea respectiva.  +  Articolul 5Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 723/1991 privind regimul operaţiunilor comerciale cu decontare în conturi de cliring, de barter sau de cooperare, convenite pe baza unor acorduri guvernamentale, al celor încheiate pentru recuperarea creanţelor externe ale statului, precum şi a celor care se realizează pe baza unor credite acordate sau contractate la nivel guvernamental, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 martie 1992, şi prevederile art. 4 alin. 3 propoziţia a două din Hotărârea Guvernului nr. 148/1993 cu privire la încasările în valută din operaţiunile cu străinătatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 27 aprilie 1993.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Ministrul comerţului,Cristian Ionescup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogoş,secretar de statMinistrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan OanceaMinistrul sănătăţii,Iulian MincuBucureşti, 15 aprilie 1994Nr. 165.  +  Anexa 1 LISTAmărfurilor de import, destinate consumului finalprin vânzarea cu amănuntul, admise în cadrul operaţiunilorlegate de export-import (conform clasificării dinTariful vamal de import al României)- Subcapitolul 04.02: Lapte şi smântână, concentrate sau cu adaos de                             zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)- Subcapitolul 0405.00: Unt şi alte derivate grase din lapte- Grupa 0803.00: Banane, proaspete sau uscate- Subcapitolul 08.04: Curmale, smochine, ananas, avocado, guava, mango şi                             mangustan, proaspete sau uscate- Subcapitolul 08.05: Citrice, proaspete sau uscate- Grupa 0904.1: Piper- Grupa 0905.00.00: Vanilie- Grupa 09.06: Scorţişoara şi flori de scorţişoară- Grupa 0907.00.00: Cuişoare (flori, fructe sau tulpini)- Grupa 09.08: Nucşoara, condimente din coajă de nucşoara,cordamom- Poziţia 0910.40.90: Foi de dafin- Grupa 1006.30: Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat- Poziţia 1101.00.00: Făină de grâu sau meslin- Poziţia 1701.99.10: Zahăr alb- Grupa 2005.70: Măsline- Subcapitolul 29.36: Provitamine şi vitamine naturale sau reproduse prin                             sinteze (inclusiv concentratele naturale), ca şi                             derivatele lor folosite în principal ca vitamine,                             amestecate sau nu între ele, sau chiar în orice                             soluţii- Subcapitolul 29.37: Hormoni, naturali sau reproduşi prin sinteză;                             derivaţii lor utilizaţi în principal ca hormoni;                             alţi steroizi utilizaţi în principal ca hormoni- Subcapitolul 29.41: Antibiotice- Capitolul 30: Produse farmaceutice- Grupa 8418.30: Congelatoare tip ladă, de o capacitate care să nu                             depăşească 800 l- Grupa 8418.40: Congelatoare verticale, de o capacitate care să nu                             depăşească 900 l- Subcapitolul 85.06: Pile şi baterii de pile electrice- Subcapitolul 85.07: Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor                             separatoare, chiar de formă pătrată sau dreptun-                             ghiulară.  +  Anexa 2 LISTAmărfurilor (conform clasificării din Tariful vamalde import al României) neadmise laexport în operaţiunile legate de export-import pentru importulde produse destinate consumului final prin vânzarea cu amănuntul- Capitolul 1: Animale vii- Subcapitolul 04.01: Lapte şi smântână, neconcentrate, fără adaos de                             zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)- Subcapitolul 04.02: Lapte şi smântână, concentrate sau cu adaos de                             zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)- Subcapitolul 0405.00: Unt şi alte derivate grase din lapte- Capitolul 10: Cereale- Capitolul 11: Produse ale industriei morăritului; malţ, amidon,                             inulina, gluten de grâu- Capitolul 12: Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe                             diverse; plante industriale şi medicinale; paie                             şi furaje- Subcapitolul 15.07: Ulei de soia şi fracţiunile lui, chiar rafinat,                             dar nemodificat chimic- Subcapitolul 15.12: Uleiuri din seminţe de floarea-soarelui, de şofran,                             de bumbac şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar                             nemodificate chimic- Subcapitolul 15.20: Glicerină, chiar pură; lesii şi ape de glicerină- Capitolul 17: Zahăr şi produse zaharoase- Capitolul 23: Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare;                             nutreţuri pentru animale- Subcapitolul 24.01: Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de                             tutunuri- Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsos, var şi                             ciment, exclusiv poziţia tarifară 25.01.00- Capitolul 26: Minereuri, zgură şi cenuşă- Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse                             rezultate din distilarea acestora; materii bitu-                             minoase; ceruri minerale- Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuşi organici şi                             anorganici ai metalelor preţioase, ai metalelor din                             pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau ai                             izotopilor- Capitolul 29: Produse chimice organice- Capitolul 30: Produse farmaceutice- Capitolul 31: Îngrăşăminte- Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice- Subcapitolul 39.01: Polimeri de etilenă, în forme primare- Subcapitolul 39.02: Polimeri de propilenă sau de alte olefine, sub                             forme primare- Subcapitolul 39.03: Polimeri de stiren, sub forme primare- Subcapitolul 39.04: Polimeri de clorura de vinil sau de alte ofeline                             halogenate, sub forme primare- Subcapitolul 39.05: Polimeri de acetat de vinil sau de alţi esteri de                             vinil, sub forme primare, alţi polimeri de vinil                             sub forme primare- Subcapitolul 39.06: Polimeri acrilici sub forme primare- Subcapitolul 39.07: Poliacetali, alţi polieteri şi răşini epoxidice,                             sub forme primare; policarbonaţi, răşini                             alchidice, poliesteri alilici şi alţi poliesteri,                             sub forme primare- Subcapitolul 39.08: Poliamide sub forme primare- Subcapitolul 39.09: Răşini aminice, răşini fenolice şi poliuretani,                             sub forme primare- Poziţia 3910.00.00: Siliconi sub forme primare- Subcapitolul 39.11: Răşini de petrol, răşini cumaron-identice, politer-                             penice, polisulfurice, polisulfonice şi alte                             produse menţionate în Nota 3 la prezentul capitol,                             nedenumite şi necuprinse în altă parte, în forme                             primare- Subcapitolul 39.12: Celuloza şi derivaţii săi chimici, nedenumite şi                             neincluse în altă parte, sub forme primare- Subcapitolul 40.02: Cauciuc sintetic şi factis pentru cauciuc derivat                             din uleiuri, sub formă primară sau sub formă de                             plăci, foi sau benzi- Poziţia 4003.00.00: Cauciuc regenerat sub formă primară sau sub formă                             de plăci, foi sau benzi- Capitolul 41: Piei brute (altele decât blănurile) şi piei                             tăbăcite- Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn- Capitolul 45: Plută şi articole din plută- Capitolul 47: Pastă de lemn sau din alte materiale fibrocelulo-                             zice, deşeuri de hârtie sau de carton- Capitolul 48: Hârtie şi carton: articole din pastă de celuloză,                             din hârtie sau din carton- Subcapitolul 5001.00.00: Gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna                             fire- Subcapitolul 5201.00: Bumbac, necardat, nepieptănat- Subcapitolul 52.02: Deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire de                             bumbac şi deşeuri desfibrate)- Subcapitolul 5203.00.00: Bumbac, cardat sau pieptănat- Capitolul 53: Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi                             ţesături din fire de hârtie- Capitolul 54: Filamente sintetice sau artificiale- Capitolul 55: Fibre sintetice sau articole discontinue- Subcapitolul 62.03: Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni,                             salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi şorţuri                             (altele decât pentru baie), pentru bărbaţi sau                             băieţi- Subcapitolul 62.04: Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste,                             fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele,                             pantaloni scurţi, şorţuri (altele decât pentru                             baie), pentru femei şi fete- Subcapitolul 62.05: Cămăşi pentru bărbaţi şi pentru băieţi- Subcapitolul 62.06: Bluze şi cămăşi pentru femei şi fete- Subcapitolul 62.07: Bluze de corp şi maiouri, chiloţi, indispensabili,                             slipuri, cămăşi de noapte, pijamale, halate de                             baie, capoate sau halate de casa şi articole simi-                             lare, pentru bărbaţi sau pentru băieţi- Subcapitolul 62.08: Bluze de corp şi cămăşi de zi, chiloţi, combine-                             zoane, jupoane, cămăşi de noapte, pijamale, negli-                             jeuri, capoate, halate de baie şi articole simi-                             lare pentru femei şi fete- Subcapitolul 64.03: Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, mate-                             rial plastic, piele naturală sau reconstituită şi                             cu feţe din piele naturală- Subcapitolul 68.12: Azbest prelucrat din fibre; amestecuri pe bază de                             azbest sau pe bază de azbest şi carbonat de                             magneziu; articole din aceste amestecuri sau din                             azbest (de exemplu: fire, ţesături, haine, pălă-                             rii, încălţăminte, rosturi), chiar armate, altele                             decât cele de la poziţiile nr. 68.11 sau 68.13- Capitolul 69: Produse ceramice- Capitolul 70: Sticlă şi articole din sticlă- Subcapitolul 70.03: Sticlă turnată şi roluită, în plăci, foi sau pro-                             filuri, chiar cu strat absorbant sau reflectori-                             zant, dar neprelucrată prin alte procedee- Subcapitolul 70.04: Sticlă trasă sau suflată, în foi, chiar cu strat                             absorbant sau reflectorizant, dar neprelucrată prin                             alte procedee- Subcapitolul 70.07: Sticlă securit, constând din sticlă călită sau din                             sticlă stratificată- Grupa 7008.00: Vitraje izolante cu straturi multiple- Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel- Capitolul 73: Produse din fontă, fier sau oţel- Capitolul 74: Cupru şi articole din cupru- Capitolul 75: Nichel şi articole din nichel- Capitolul 76: Aluminiu şi articole din aluminiu- Capitolul 78: Plumb şi articole din plumb- Capitolul 79: Zinc şi articole din zinc- Capitolul 80: Staniu şi articole din staniu- Capitolul 81: Alte metale comune; cermeturi; articole din                             acestea- Capitolul 84: Reactoare nucleare, încălzitoare, maşini, aparate                             şi dispozitive mecanice; părţi ale acestora- Subcapitolul 85.01: Motoare şi generatoare electrice, cu excepţia gru-                             purilor electrogene- Subcapitolul 85.02: Grupuri electrogene şi convertizoare rotative                             electrice- Grupa 8503.00: Părţi destinate exclusiv sau în principal maşinilor                             de la poziţiile nr. 85.01 sau 85.02- Subcapitolul 85.04: Transformatoare electrice, convertizoare electro-                             statice (redresoare, de exemplu), bobine de                             reactantă şi inductantă- Subcapitolul 85.05: Electromagneţi, magneţi permanenţi şi articole                             destinate a deveni magneţi permanenţi după magneti-                             zare; platouri, mandrine şi dispozitive magnetice                             sau electromagnetice similare pentru fixare; cu-                             plaje, ambreiaje, schimbătoare de viteză şi frâne                             electromagnetice; capete de ridicare electro-                             magnetice- Subcapitolul 85.07: Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor                             separatoare, chiar de formă pătrată sau dreptun-                             ghiulară- Subcapitolul 85.44: Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) şi alţi                             conductori electrici izolaţi (chiar emailaţi sau                             oxidaţi anodic), cu sau fără conectori; cabluri de                             fibre optice constituite din fibre izolate indivi-                             dual, chiar echipate cu conductori electrici sau                             prevăzute cu conectori- Capitolul 86: Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau                             similare şi părţi ale acestora; aparate mecanice                             (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de                             trafic- Subcapitolul 87.01: Tractoare (altele decât cele de la poziţia nr.                             87.09)- Subcapitolul 87.05: Autovehicule pentru scopuri speciale, altele decât                             cele destinate, în principal, pentru transportul de                             persoane sau de mărfuri (de exemplu: pentru depa-                             nare, automacarale, pentru stingerea incendiilor,                             autobetoniere, pentru curăţarea străzilor, pentru                             stropit, autoateliere, autoradiologice)- Subcapitolul 87.16: Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele;                             alte vehicule nepropulsate mecanic; părţi ale                             acestora- Subcapitolul 94.01: Scaune (altele decât cele de la poziţia 94.02)                             transformabile sau nu în paturi şi părţi componente                             ale acestora- Subcapitolul 94.03: Alt mobilier şi părţi ale acestuia- Subcapitolul 9406.00: Construcţii prefabricate- Capitolul 97: Obiecte de artă, de colecţie sau de antichitate--------