HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 28 august 2003privind organizarea în România, în perioada 21-25 septembrie, a celui de-al VIII-lea Congres de Medicina Militară Balcanica
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 10 septembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi ale art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România, în perioada 21-25 septembrie 2003, a celui de-al VIII-lea Congres de Medicina Militară Balcanica.  +  Articolul 2 (1) În scopul participării la congresul prevăzut la art. 1 se aproba invitarea în ţara a unui număr de 300 de personalităţi străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare. (2) Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 1.029.---------