HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 28 august 2003pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 367, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei" şi anexa nr. 3 "Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei" se înlocuiesc cu anexa nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.3. Nota de la anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexa pot utiliza un număr maxim de 12.975 de posturi."  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 736/2003, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 1.040.  +  Anexa 1    Numar maxim de posturi: 367    (exclusiv demnitari şi posturile aferente cabinetului ministrului)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                            a Ministerului Justiţiei                                                         ┌─────────────────────┐┌───────────────────┐ ┌─┤COLEGIUL MINISTERULUI││DIRECŢIA INSPECŢIEI├─┐ │ └─────────────────────┘│ GENERALE │ │ │└───────────────────┘ │ ┌────────┐ │ ┌─────────────────────┐┌───────────────────┐ ├──────────────┤MINISTRU├────────┼─┤ CABINET DEMNITAR ││ SERVICIUL AUDIT ├─┤ └────┬───┘ │ └─────────────────────┘│ PUBLIC INTERN │ │ │ │ ┌─────────────────────┐└───────────────────┘ │ │ ├─┤ CONSILIERII │┌───────────────────┐ │ │ │ │ MINISTRULUI ││DIRECŢIA CONTENCIOS├─┤ │ │ └─────────────────────┘└───────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────────────┐┌───────────────────┐ │ │ └─┤CONSILIER DIPLOMATIC ││ DIRECŢIA PENTRU │ │ │ └─────────────────────┘│ RELAŢIA CU │ │ ││ MINISTERUL PUBLIC │ │ ││ ŞI DE PREVENIRE A ├─┘ ││ CRIMINALITATII ŞI │ ││ A CORUPTIEI │ │└───────────────────┘ │                                          │              ┌───────────────────────────┼────────────────┐     ╔════════╧═══════╗╔════════════════╗ │ ╔══════╧═════════╗     ║SECRETAR DE STAT║║SECRETAR DE STAT║ │ ║SECRETAR DE STAT║     ║ integrare ║║ relaţia cu ║ │ ║ ║     ║ europeană şi ║║ Parlamentul ║ │ ║ ║     ║ relaţii ║║ ║ │ ║ ║     ║ internaţionale ║║ ║ │ ║ ║     ╚═╤═══════════╤══╝╚═══════╤════════╝ │ ╚════════╤═══════╝┌──────┴──────┐ ┌─┴───────────┴──────────┼──────────────────┴──┐│UNITATEA DE │ │ ╔══════╧═════════╗ ││IMPLEMENTARE │ │ ║SECRETAR GENERAL║ ││A PROGRAMELOR│ │ ├────────────────┤ ││ CU BANCA │ │ │SECRETAR GENERAL│ ││ MONDIALĂ*) │ │ │ ADJUNCT │ │└─────────────┘ │ └────────────────┘ │                 │ │                 │ │                 │..............................................│                 │ │   ┌────┬────┬───┴┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬┴──┬──────┐   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ......  │A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ :O**):  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ :....:    A = DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ, EUROATLANTICA ŞI PROGRAME    B = DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI    C = DIRECŢIA ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE, STUDII ŞI DOCUMENTARE    D = DIRECŢIA DE AVIZARE A ACTELOR NORMATIVE    E = DIRECŢIA ORGANIZAREA INSTANŢELOR, RESURSE UMANE ŞI STATISTICA JUDICIARĂ    F = DIRECŢIA JUDICIARĂ    G = DIRECŢIA PUBLICITATE MOBILIARĂ, IMOBILIARĂ ŞI NOTARI PUBLICI    H = DIRECŢIA DE INTEGRARE SOCIALĂ ŞI DE SUPRAVEGHERE    I = SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COOPERARE CU O.N.G.    J = DIRECŢIA ECONOMICĂ    K = DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ADMINISTRATIV    L = DIRECŢIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI    M = DIRECŢIA ASISTENŢA MEDICALĂ    N = BIROUL CETĂŢENIE    O = DIRECŢIA INSTANŢELOR MILITARE**)----------- Notă *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat. Notă **) Structura aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei şi finanţată de la bugetul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Anexa 2                  Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei                                                                  Numărul maxim                                                                    de posturi                                                                  -------------    I. Instituţii publice finanţate integral din       bugetul de stat    A. Institutul Naţional al Magistraturii 48    B. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor       şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate 27    C. Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie 202    D. Institutul Naţional de Criminologie 38    II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii        şi subvenţii acordate de la bugetul de stat    A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice: 54    a) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice       Bucureşti    b) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj    c) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iaşi    d) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice       Timişoara    B. Direcţia Generală a Penitenciarelor: 13.561    a) 9 penitenciare de maxima siguranţa    b) 24 de penitenciare    c) 1 penitenciar pentru minori şi tineri    d) 4 centre de reeducare pentru minori    e) Şcoala Militară de Administraţie Penitenciara    f) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Personalului       de Penitenciare    g) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii    h) Subunitatea de acces, paza şi escortare a detinutilor       transferati    i) 6 spitale-penitenciar*)    III. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin         sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri         proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii    A. Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219    B. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80    IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii    A. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:    a) 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale    B. Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a       Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei - Sovata    C. Complexul "Flamingo" din Eforie-Sud              Unităţile în coordonarea Ministerului Justiţiei    - Regia Autonomă "Multiproduct"--------------------    *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.-------------