ORDIN nr. 118 din 20 august 2003pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile - RACR - CADT, editia 02/2003
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 9 septembrie 2003    În scopul asigurării siguranţei zborului,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), f) şi p), ale art. 62 şi 77 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 2, 3 şi ale art. 4 pct. 4.1, 4.12 şi 4.13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pe data prezentului ordin se aproba Reglementarea aeronautica civilă română privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice - RACR - CADT, editia 02/2003, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Supravegherea respectării prevederilor prezentului ordin se va face de către Direcţia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA, precum şi de toate aeroporturile din România.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.834/2001 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţii de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele supuse servituţilor de aeronautica civilă RACR - CADT, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 27 decembrie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 20 august 2003.Nr. 118.  +  AnexăREGLEMENTARI 20/08/2003