ORDIN nr. 93 din 25 august 2003privind aprobarea Listei organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 3 septembrie 2003  În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 25 august 2003.Nr. 93.  +  AnexăLISTAorganismelor notificate care efectueazăevaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
    Denumirea şi adresa organismului notificat pentru evaluarea conformităţiiNr. de identificare în Registrul organismelor notificateGrupa de produseSarcini specificeHotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, art. 13
    ISCIR-CERT din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), str. Elefterie nr. 47-49, sectorul 1, Bucureşti02Construcţii metalice- Examinarea CS de tipAnexa nr. 5
    Rezervoare, cisterne, containere metalice, radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală- modul B
    - Conformitatea cu tipul- modul C1
    - Asigurarea calităţii producţiei- modul D
    - Asigurarea calităţii produsului- modul E
    Tuburi (ţevi) din fontă şi oţel
    - Verificarea produsului- modul F
    Produse ale industriei metalurgice- Verificarea CS a unităţii de produs- modul G
    - Asigurarea calităţii- modul H
  -------------