LEGE Nr. 119 din 11 iunie 1948pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 133 bis din 11 iunie 1948  Notă *) Text corectat conform rectificarilor apărute în Monitorul Oficial Nr. 135 şi 143 din 14 şi 24 Iunie 1948.  +  Capitolul 1 Obiectul naţionalizarii  +  Articolul 1Se naţionalizeaza toate bogăţiile subsolului care nu se găseau în proprietatea Statului la data intrării în vigoare a Constituţiei Republicii Populare Române, precum şi întreprinderile individuale, societăţile de orice fel şi asociaţiunile particulare industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi şi telecomunicaţii, enumerate mai jos, după criteriile indicate pentru fiecare categorie:1. Întreprinderile siderurgice, de metalurgie, neferoase şi de laminat, prevăzute în lista anexa Nr. I. 2. Toate întreprinderile din domeniul metalurgiei prelucratoare cu peste 100 de salariaţi.3. Întreprinderile prelucratoare de metale, santierele navale, întreprinderile producătoare de instrumente de precizie şi de material electrotehnic, garajele şi atelierele de reparat auto, enumerate în lista anexa Nr. II.4. Toate întreprinderile care produc, transporta sau distribuie energia electrica, cu excepţia uzinelor aparţinînd organelor administraţiei locale şi acelea care aparţin întreprinderilor nenationalizate şi servesc în cea mai mare parte nevoilor proprii ale acestor uzine.5. Toate întreprinderile de extracţie şi prelucrare a minereurilor de fier, aur, argint şi alte metale neferoase.6. Întreprinderile din domeniul industriei carbonifere, precum şi carierele prevăzute în lista anexa Nr. III.7. Întreprinderile din domeniul industriei petrolifere şi de gaze naturale, enumerate în lista anexa Nr. IV.8. Toate întreprinderile producătoare de ciment.9. Întreprinderile producătoare de materiale de construcţie şi anume: var, materiale ceramice, brute şi fine, pietre de construcţie, produse din piatra, produse din ciment, materiale pentru izolari termice, carton asfaltat, conform listei anexe Nr. V.10. Toate întreprinderile producătoare de materiale refractare.11. Toate întreprinderile producătoare de geamuri.12. Întreprinderile producătoare de sticlă, cristale pentru oglinzi conform listei anexe Nr. VI.13. Întreprinderile de construcţie enumerate în lista anexa Nr. VII.14. Toate întreprinderile producătoare de cherestea, cu cel puţin un gater mecanic, avînd o instalatie de forta de cel puţin 50 HP.15. Toate întreprinderile producătoare de tâmplărie de arta şi de binale, de unelte de tâmplărie, cu o instalatie de forta motrice de cel puţin 50 HP., utilate cu cel puţin 5 maşini-unelte, cum ar fi: bandseg, abricht, fierastrau circular, frezmasina, masina de grosime, lant, masina, bormasina, strung, nut şi feder, sau maşini de importanţa apropiată.16. Toate întreprinderile producătoare de placaje, panele, furnire, parchete şi frizuri, cu o instalatie de forta motrice de cel puţin 20 HP.17. Toate întreprinderile producătoare de accesorii pentru industria textila, de calapoade şi cuie de lemn, cu o forta motrice de cel puţin 100 HP.18. Toate întreprinderile producătoare de creioane, rechizite şcolare din lemn, metri de lemn cu o forta motrice de cel puţin 30 HP.19. Toate întreprinderile producătoare de ţevi şi butoaie, cu o forta motrice de cel puţin 20 HP.20. Toate întreprinderile producătoare de cherestea, carucioare, jucarii, perii şi pensule, rulouri şi jaluzele, racitoare şi alte articole de lemn, enumerate în lista anexa Nr. VIII.21. Toate întreprinderile producătoare de celuloza, hârtie, carton şi mucava.22. Toate întreprinderile de arte grafice, confectiuni din hârtie, cartonaje, precum şi secţiile arte grafice şi cartonaje, aparţinînd altor întreprinderi, avînd cel puţin o masina rotativa sau o instalatie de forta motrice de cel puţin 30 HP.23. Toate întreprinderile producătoare de ţevi din carton, necesare industriei textile, întreprinderile producătoare de hârtie sticlata (emeri) sau de alte articole din hârtie, enumerate în lista anexa Nr. IX.24. Toate filaturile de bumbac.25. Toate tesatoriile de bumbac, avînd cel puţin 30 de razboaie.26. Întreprinderile prelucratoare de bumbac şi anume: tesatoriile, întreprinderile de tricotaje, întreprinderile producătoare de ata, întreprinderile producătoare de vata, precum şi întreprinderile de egrenat bumbacul, enumerate în lista anexa Nr. X.27. Toate filaturile de mătase.28. Toate tesatoriile de mătase avînd cel puţin 20 razboaie.29. Întreprinderile prelucratoare de mătase şi anume: tesatorii, întreprinderi de tricotaje, impletituri, panglici, ata, ciorapi, enumerate în lista anexa Nr. XI.30. Vopsitoriile, apreturile şi întreprinderile de confectiuni enumerate în lista anexa Nr. XII.31. Toate filaturile şi tesatoriile de lana avînd cel puţin 150 de fuse sau cel puţin 4 razboaie cord.32. Întreprinderile producătoare de lana şi anume: de tricotaje, vata de croitorie, pasla, palarii şi articole tehnice, enumerate în lista anexa Nr. XIII. 33. Întreprinderile producătoare de în, canepa şi iuta, enumerate în lista anexa Nr. XIV.34. Toate întreprinderile de textile cu producţie diversa avînd însă cel puţin 30 razboaie.35. Toate întreprinderile integrate şi semiintegrate, din domeniul industriei de pielarie, avînd o instalatie de forta motrice de cel puţin 30 HP.36. Toate tabacariile avînd o instalatie de forta motrice de cel puţin 20 HP.37. Toate întreprinderile de încălţăminte avînd o instalatie de forta motrice de cel puţin 10 HP.38. Întreprinderile prelucratoare de blanuri, producătoare de manusi şi alte articole din piele, enumerate în lista anexa Nr. XV.39. Întreprinderile din industria chimica de baza, conform listei anexa Nr. XVI.40. Întreprinderile producătoare de articole de cauciuc, cu o forta motrice de cel puţin 80 HP.41. Întreprinderile producătoare şi prelucratoare de materiale plastice, cu o forta motrice de cel puţin 20 HP.42. Toate întreprinderile prelucratoare de materiale grase: sapun, stearina, oleina şi lumanari, avînd o forta motrice de cel puţin 50 HP., precum şi toate fabricile care produc glicerina.43. Toate întreprinderile producătoare de lacuri şi vopsele, de culori, oxizi metalici, materii colorante, de ultramarin, avînd o instalatie de forta motrice de cel puţin 40 HP.44. Întreprinderile producătoare de panglici pentru maşini de scris, hârtie carbon, indigo, paste şi cerneluri pentru sapirograf şi cerneluri în general, avînd o instalatie de forta motrice de cel puţin 10 HP.45. Întreprinderile producătoare de negru de fum, cărbune vegetal şi animal, conform listei anexe Nr. XVII.46. Întreprinderile producătoare de chimicale pentru industriile textile şi tabacarie, avînd o instalatie de forta motrice de cel puţin 10 HP.47. Întreprinderile producătoare de oxigen, avînd o forta motrice de cel puţin 50 HP.48. Întreprinderile producătoare de produse chimice diverse, enumerate în lista anexa Nr. XVIII.49. Întreprinderile producătoare de articole de parfumerie şi cosmetice, de solventi, esente şi uleiuri eterice, precum şi laboratoarele farmaceutice, enumerate în lista anexa Nr. XIX.50. Toate morile sistematice avînd cel puţin un valt dublu pentru grâu sau porumb şi o capacitate teoretică de macinis de minimum 1 vag/24 ore de paioase sau de porumb.51. Toate fabricile de bere cu o capacitate de producţie de cel puţin 1.000.000 l/an.52. Toate întreprinderile producătoare de spirt, cu o capacitate de producţie de cel puţin 100 tone/an.53. Întreprinderile producătoare de băuturi spirtoase, enumerate în lista anexa Nr. XX.54. Întreprinderile producătoare de glucoza, dextrina, amidon, drojdie comprimata, enumerate în lista anexa Nr. XXI.55. Întreprinderile producătoare de ulei, enumerate în lista anexa Nr. XXII.56. Toate presele mecanice de ulei care aparţin proprietarilor de mori ce au fost naţionalizate prin efectul prezentei legi, acele care funcţionează împreună cu o moara naţionalizata, indiferent de proprietar, precum şi acelea a căror capacitate de producţie este de cel puţin 500 kg ulei în 24 ore.57. Toate întreprinderile producătoare de ghiata artificiala şi toate depozitele frigorifere.58. Toate întreprinderile producătoare de zahăr.59. Toate întreprinderile producătoare de produse zaharoase (bomboane, ciocolata, halva, marmelada etc.), cu o capacitate de producţie de cel puţin 1 to/8 ore.60. Toate întreprinderile producătoare de conserve de orice fel, care poseda instalaţii pentru fabricarea conservelor în cutii de tabla sau borcane de sticlă închise ermetic, toate întreprinderile producătoare de bulion sau marmelada, cu o capacitate de cel puţin 1 to/8 ore, precum şi toate întreprinderile producătoare de afumaturi sau preparate de carne, cu o capacitate de producţie de cel puţin 500 tone produse/an.61. Întreprinderile de uscat fructe, enumerate în lista anexa Nr. XXIII.62. Toate întreprinderile de decorticat cereale (orez, arpacas, fulgi de ovaz), cu o capacitate de producţie de cel puţin 1,5 to/8 ore.63. Toate întreprinderile producătoare de paste fainoase.64. Toate brutariile ce poseda instalaţii mecanice pentru framantat aluatul.65. Toate întreprinderile producătoare de unt, branzeturi şi lapte pasteurizat, cu o capacitate de prelucrare zilnica de cel puţin 2.000 litri lapte.66. Toate întreprinderile producătoare de bulion sau marmelada, cu o capacitate de producţie de cel puţin 1 to/8 ore.67. Toate abatoarele particulare cu o capacitate de tăiere zilnica de cel puţin 100 bovine sau 150 porcine.68. Căile ferate enumerate în lista anexa Nr. XXIV.69. Toate societăţile particulare de exploatare a tramvaielor, dacă nu au fost naţionalizate odată cu întreprinderile industriale.70. Întreprinderile exploatatoare de vagoane-cisterne, enumerate în lista anexa Nr. XXV.71. Toate conductele pentru transportul produselor lichide şi gazoase, care nu sînt naţionalizate prin efectul prezentei legi, concomitent cu societăţile industriale respective.72. Societăţile de navigaţie, enumerate în lista anexa Nr. XXVI.73. Toate vasele fluviale şi maritime, enumerate în lista anexa Nr. XXVII, precum şi toate vasele sub pavilion românesc, scufundate în apele teritoriale româneşti sau străine.74. Societăţile de asigurare, enumerate în lista anexa Nr. XXVIII.75. Societatea Anonima Română de Telefoane.76. Societatea Română de Radio-Difuziune.77. Societatea Naţionala de Credit Industrial.La întreprinderile înfiinţate printr-o convenţiune specială de către un Stat străin cu Statul Roman, se naţionalizeaza tot ce nu aparţine celor două state.Listele anexe fac parte integrantă din prezenta lege.O întreprindere se considera intrand în prevederile legii de faţa dacă condiţiunile stabilite prin criteriile indicate pentru fiecare categorie au existat într-un moment oarecare în decursul perioadei cuprinse între 1 Ianuarie 1938 şi data publicării prezentei legi.Întreprinderile prevăzute în listele anexa se considera naţionalizate, chiar dacă denumirea sau adresa lor sînt indicate în aceste liste parţial sau inexact; de asemenea dacă şi-au schimbat denumirea ori adresa.De asemenea, întreprinderile se considera naţionalizate dacă sînt indicate cu numele persoanei fizice sau juridice care le-a deţinut sub orice titlu (arenda etc.)Pe data publicării prezentei legi, trec în proprietatea Statului ca bunuri comune ale poporului, administrate prin Ministerul de Finanţe, libere de orice sarcini, acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor şi asociaţiunilor care intră în prevederile acestui articol.Bunurile naţionalizate prin efectul prezentei legi vor fi administrate de ministerele în al căror domeniu de preocupare intra obiectul întreprinderilor naţionalizate.Brutariile, abatoarele, morile, presele mecanice de ulei, care se încadrează în criteriile legii de faţa, art. 1, vor fi preluate şi administrate de organele primăriilor locale, cu excepţia acelora la care s-au numit sau se vor numi directori de către ministerele de resort. În termen de zece zile de la apariţia prezentei legi, primăriile vor comunică Consiliului de Miniştri, prin Comisiunea Judeteana de Naţionalizare respectiva, precum şi Ministerului de Interne, lista acestor unităţi industriale pentru a se da decizia de trecerea lor în administraţia primăriilor.Consiliile de administraţie ale întreprinderilor naţionalizate se dizolva pe data publicării legii de faţa.  +  Articolul 2Odată cu întreprinderile principale se naţionalizeaza toate întreprinderile anexe.Se naţionalizeaza de asemenea instalatiuni care servesc în mod permanent activităţii unei întreprinderi naţionalizate, chiar dacă aceste instalatiuni aparţin altui proprietar decât acel al întreprinderii naţionalizate.  +  Articolul 3Societăţile de orice fel care poseda mai multe unităţi, se naţionalizeaza în întregime, dacă vreuna din unităţi se încadrează în prevederile legii de faţa.  +  Articolul 4Începînd de la data publicării prezentei legi, nici o întreprindere nu va putea instraina, nici în total şi nici în parte, şi nici muta utilajul sau sau instalatiunile sale, decât cu autorizarea prealabilă a ministerului de resort, chiar dacă nu se încadrează în prevederile prezentei legi.Înstrăinările făcute fără respectarea dispoziţiunilor de mai sus sînt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică şi putând fi invocată de oricine.Proprietarii sau reprezentanţii legali ori împuterniciţii acestora, ai întreprinderilor în construcţie sau a acelora care, din orice motiv, nu au fost puse în funcţiune, precum şi a acelora care şi-au încetat sau întrerupt activitatea, sînt obligaţi ca în termen de 15 zile de la publicarea legii de faţa, sa înainteze Directiunii Generale a Controlului Economic, iar în provincie Serviciilor Judeţene de Control Economic, o declaraţie întocmită conform formularului constituind anexa Nr. XXIX din prezenta lege.  +  Articolul 5Nu intră în prevederile legii de faţa şi nu se naţionalizeaza întreprinderile sau partea din capitalul acestora, care se găsesc în proprietatea unui Stat făcînd parte din Natiunile-Unite, care a dobîndit aceste bunuri ca urmare a executării Tratatului de Pace, sau prin achitarea unor obligaţiuni de despăgubiri, izvorand din starea de război.  +  Capitolul 2 Efectele naţionalizarii  +  Articolul 6Prin efectul naţionalizarii, întreprinderile trec în proprietatea Statului cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiunile contractate în vederea exploatării lor; întreprinderile sub forma de societate sau asociaţiuni îşi păstrează patrimoniul, asa precum el va reieşi din bilanţul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat în urma naţionalizarii; în activul şi pasivul întreprinderilor de orice fel, naţionalizate, intrand: a) La activ toate bunurile imobile şi mobile, corporale şi incorporale, precum: terenuri, clădiri, instalatiuni, drepturi patente, licenţe, contracte, autorizaţii, mărci de fabrica, hârtii de valoare, cambii, cărţi de depuneri, numerar, sume datorate întreprinderii, accesorii, materii prime, mărfuri semifabricate sau finite şi alte asemenea; b) La pasiv totalitatea obligaţiunilor întreprinderii.Prin efectul prezentei legi întreprinderile naţionalizate se substituie în toate drepturile şi obligaţiunile vechilor întreprinderi.  +  Articolul 7Noua conducere a întreprinderii naţionalizate va putea cere, în termen de şase luni de zile de la publicarea prezentei legi, sa declare nule obligaţiunile sau tranzactiunile încheiate de întreprinderea respectiva înainte de naţionalizare, care au fost încheiate cu scopul vadit de a păgubi întreprinderea, în folosul personal al contractului sau al unei persoane fizice sau juridice străine.Pentru judecarea acestor cereri va fi instituită pe lîngă Curţi câte o comisie compusa din trei magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie. Comisiunea va judeca la primul termen, pe bază de memorii scrise depuse de părţile interesate cu 15 zile înainte de termenul de judecată.Deciziunea comisiunii nu este supusă nici unei cai de atac ordinară sau extraordinară.  +  Capitolul 3 Procedura naţionalizarii  +  Articolul 8La intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor numi directori care vor lua în primire conducerea întreprinderilor naţionalizate pe baza unor situaţiuni sumare, de la proprietarii sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora.Noii directori vor exercita toate atribuţiunile vechilor organe de conducere.În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, întreprinderea va fi preluată în prezenta autorităţilor poliţieneşti, în comunele urbane, sau a autorităţilor comunale în comunele rurale.  +  Articolul 9Pînă în momentul preluării întreprinderilor de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului pe care întreprinderile sînt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din actele de administraţie ale noii conduceri.  +  Articolul 10La predarea întreprinderii se va încheia un proces-verbal, în triplu exemplar, la care se vor alătură copii de pe inventar şi bilanţ. Un exemplar al procesului-verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va păstra de întreprindere, iar ultimul se va inainta Ministerului de resort.  +  Capitolul 4 Despăgubiri  +  Articolul 11Statul va acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor întreprinderilor naţionalizate.În acest scop se instituie "Fondul Industriei Naţionalizate", persoana juridică de drept public, autonomă, cu sediul în Bucureşti.Pentru sumele datorate, Fondul Industriei Naţionalizate va emite obligaţiuni, pe care le va rascumpara din beneficiul net al întreprinderii naţionalizate.  +  Articolul 12Organizarea şi modul de funcţionare al Fondului Industriei Naţionalizate, se va stabili printr-o deciziune a Consiliului de Miniştri.Gestiunea Fondului Industriei Naţionalizate este supusă controlului Ministerului de Finanţe.  +  Articolul 13Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni funcţionînd pe lîngă Curţi, formate din trei magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie.Împotriva deciziunilor acestor comisiuni nu exista nici o cale de atac.  +  Articolul 14Din drepturile de despăgubire se vor scădea datoriile întreprinderilor neprevăzute în pasivul acestora, precum şi acele izvorand din evaziuni fiscale sau alte operaţiuni contrare legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor întreprinderi, înainte de naţionalizare.  +  Articolul 15Nu se acordă despăgubiri: a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au îmbogăţit în timpul cat erau în serviciu, prin fapte ilicite constatate judecătoreşte; b) Acelora care, au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum şi acelora care nu se întorc în ţara după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autorităţile române.  +  Capitolul 5 Infiintari de noi întreprinderi şi concesiuni  +  Articolul 16În ramurile în care întreprinderile au fost naţionalizate, dreptul de a crea întreprinderi noi aparţine Statului.  +  Articolul 17Prin excepţie Statul va putea acorda concesiuni pentru înfiinţarea de noi întreprinderi persoanelor fizice sau juridice, prin jurnal al Consiliului de Miniştri, la propunerea Ministerului de resort.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 18Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica şi cu confiscarea întregii averi acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intentiune, vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezenta lege, vor tăinui parte din patrimoniul întreprinderilor sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta sau micşora, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse naţionalizarii.Cu aceeaşi pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.  +  Articolul 19Se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 4-10 ani şi cu amendă de la 50.000-500.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin potrivit prevederilor ei.  +  Articolul 20Infracţiunile la prevederile prezentei legi se constata, se urmăresc şi se judeca, potrivit legii Nr. 351 din 3 Mai 1945, pentru reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului economic şi a legii Nr. 252 din 15 Iulie 1947, pentru organizarea controlului economic.  +  Capitolul 7 Dispoziţiuni finale  +  Articolul 21Cu efectuarea naţionalizarii şi cu rezolvarea problemelor şi litigiilor izvorand din aplicarea ei, se însărcinează Consiliul de Miniştri. Consiliul de Miniştri va putea delega o comisiune restrânsă din sanul sau pentru conducerea operativă a operaţiunilor care va avea ca organe exterioare, în fiecare judeţ, câte o Comisiune Judeteana de Naţionalizare.  +  Articolul 22Întreprinderile naţionalizate pot fi date în proprietate sau în simpla folosinţă administratiunilor locale, pe baza hotărîrii Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 23În cazul dizolvării unei întreprinderi naţionalizate, activul net rămas după lichidare trece în proprietatea Statului.  +  Articolul 24Conturile creditoare ale proprietarilor întreprinderilor naţionalizate, la aceste întreprinderi, fie ca aceste conturi au fost deschise pe numele acestora sau pe numele de interpusi, după o constatare judecătorească se considera aport de capital la întreprinderea respectiva, neconstituind o creanta împotriva întreprinderii.  +  Articolul 25Membrii societăţilor cooperative industriale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, la ieşirea lor din societate, vor putea retrage din partea lor socială maximum 50.000 lei numerar, restul profitând societatea.Dispoziţiunile alineatului precedent nu vor fi aplicate societăţilor cooperative ce se vor înştiinţa după intrarea în vigoare a legii de faţă.  +  Articolul 26Timp de trei luni de la naţionalizare, personalul administrativ de la şef de secţie în sus, precum şi personalul tehnic (ingineri, subingineri, desenatori, constructori, maiştri etc.), al întreprinderilor naţionalizate, nu va putea părăsi întreprinderea şi nu va putea fi licenţiat din aceasta, fără aprobarea ministerului de resort.  +  Articolul 27Poliţele întreprinderilor naţionalizate scadente în decursul unei luni de la ziua naţionalizarii, nu vor putea fi protestate, acordându-li-se o prelungire de treizeci de zile de la data scadentei.  +  Articolul 28Delegatiile de numire a noilor directori le dau drept de semnatura valabilă chiar şi pînă la îndeplinirea formelor legale de publicare în Monitorul Oficial.  +  Articolul 29Întreprinderile nenationalizate vor continua activitatea lor în cadrul legilor în vigoare.  +  Articolul 30Legea de faţa intră în vigoare pe data publicării ei în Monitorul Oficial.  +  Articolul 31Orice dispoziţiuni contrare prezentei legi, se abroga.Legea votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa de la 11 Iunie 1948.Anexele la legea naţionalizarii întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi  +  Anexa 1 LISTA Întreprinderile siderurgice, de metalurgie neferoase şi de laminat
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Malaxa tub, S. A. R.Halta Titan.
    2.Titan, Nadrag, Calan, S. A. R.Bucuresti, Criseni, Calan.
    3.Industria Sarmei, S. A. R.Bucuresti, Campia Turzii.
    4.U.D.R., siderurgieBucuresti - Resita.
    5.U.D.R., laminoare, forjaBucuresti - Resita.
    6.T.N.C.Buc.-Ferdinand, Severin.
    7.I.M.D.Braila.
    8.Titan, Nadrag, Calan. S. A. R.Buc.-Nadrag, Severin
    9.Industria Sarmei S. A. R.Braila.
    10.T.N.C. (Titan)Galati.
    11.Vlahita, Uzine de FierBucuresti - Vlahita Odorhei.
    12.Uzinele Metalurgice Grivita (fabrica de carute)Bucuresti.
    13.Metinav (Izbanda) - laminorBucuresti - Braila
    14.Industria FieruluiBucuresti.
    15.Sonafer (Uzina in constructie)Bucuresti - Copsa Mica
    16.Laromet, S.A.R.Bucuresti
    17.Metrom, S.A.R.Brasov.
    18.Farola, S.A.R.Brasov.
    19.Sonemin (zinc)Bucuresti - Copsa Mica.
    20.Metalbloc (rafinaj metale)Bucuresti.
   +  Anexa 2 LISTA Întreprinderile prelucratoare de metale, santiere navale, întreprinderi producătoare de instrumente de precizie şi de material electrotehnic, garaje şi ateliere de reparat auto
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Filiera (fabrica de scule)Bucuresti.
    2.Lazarescu Eugen, (mob. metal)Bucuresti.
    3.Ilbra (strungarie)Bucuresti.
    4.Comatin, (fabrica suruburi)Bucuresti.
    5.Voja (mob. metal)Bucuresti.
    6.Feld Petre (art. presate)Bucuresti.
    7.Mipa (scule)Bucuresti.
    8.T.N.C. (masini Aragaz)Bucuresti.
    9.Manotehnica (cazangerie)Bucuresti.
    10.R. Schmidt (fabrica pile)Bucuresti.
    11.Industria Tehnica (armaturi)Bucuresti.
    12.Grapel Richard (mas. agric.)Craiova.
    13.ProgresulCraiova.
    14.Ing. StoicaAiud.
    15.Forja PoldiBrasov.
    16.Orion (art. de menaj)Cluj.
    17.Fermeta, (armaturi)Cluj
    18.Uzinele de Fier (tucerie)Cluj.
    19.Benker Jekely (fabrica masini)Sibiu.
    20.Fratii Fabricius (cazangerie)Sibiu.
    21.O. Mustad Fii (caiele)Galati.
    22.Energia (turnatorie)P. Neamt.
    23.Ambrus Zoltan Co., (fabrica masini)Timisoara.
    24.Industria Fierului, (valt mori)Timisoara.
    25.Armatura, S.A.R. (arm. metal)Arad.
    26.Tricorache Gh. Ioan (fabrica carute)Bucuresti.
    27.IMAT, (cazangerie, sanitare)Bucuresti - Otopeni.
    28.Tubal, ing. V. Popescu (cazane)Bucuresti.
    29.Uzinele Romane (rep. vagoane)Ploiesti.
    30.Ing. Simu (atelier rep.)Tufeni.
    31.Metalurgia 23 August (art. fier).Iasi.
    32.Ing. Stoica (filiala)Aiud.
    33.Prifaro (fabrica panze ferastrau)Brasov.
    34.Portocala Schiel (fabrica masini)Codlea.
    35.Ing. K. Schediwetz (mas. mori)Timisoara.
    36.Santo Desideriu, (rulouri sobe)Oradea.
    37.Gruenwald Fratii (rulouri si amb. met.)Oradea.
    38.Fabrica de cabluri de otelBucuresti.
    39.Weigel Carol (const. in fier)Bucuresti.
    40.Gh. H. Butucaru (forjerie grea)Bucuresti.
    41.Haritopol Dumitru, S-sori (fabrica cuie)Braila.
    42.Brates (nasturi et.)Galati.
    43.Excelsior (fabrica. polizoare)Bucuresti.
    44.Uneltext, (acces. p. ind. textila).Bucuresti.
    45.Emerit (fabrica pietre polizor)Timisoara.
    46.Metalfin (argintarie)Bucuresti.
    47.Ostmetall (argintarie)Timisoara.
    48.Hetman AntonBrasov.
    49.Bianchi Stefan, (tes. met.)Bucuresti.
    50.I. Haug. (constr. in fier)Bucuresti.
    51.Flexodo, (fabrica ferodo pentru frane)Bucuresti.
    52.Amepa, (fabrica scule precizie)Brasov.
    53.Hendel Edmund (fabrica angrenaje)Arad.
    54.Otel Rapid, (fabrica scule precizie)Bucuresti.
    55.Daniel West (fabrica mas. textile)Sighisoara.
    56.Georgescu M. E. Vasile (fabrica strunguri)Bucuresti.
    57.Sarogaz, (fabrica de masti)Bucuresti.
    58.Olimpul Alex. Henegariu (fabrica angrenaje)Bucuresti.
    59.Ind. SudureiBucuresti.
    60.Tessar (rulm. mas. precizie)Bucuresti.
    61.Buenger Carol (instr. chirurgicale si ortoped.)Bucuresti.
    62.S.N.G. (santier naval)Galati.
    63.Dinamica, (santier naval)Braila.
    64.Viitorul, (santier naval)Braila.
    65.Ing. E. Cerchez, (sant. naval)Braila.
    66.I.R.N. (santier naval)Braila.
    67.S.A.R.T.A.T., (santier naval).Oltenita.
    68.Danubiul, Santierul Tarii Rom., (santier naval)Braila.
    69.Metinav (Izbanda), (sant. naval)Braila.
    70.Neptun (santier naval)Galati.
    71.Romania (santier naval)Braila.
    72.Industria Optica Romana, (santier)Bucuresti
    73.Tehnica Aeronautica (ap. opt.)Bucuresti.
    74.Prerom (instr. de mas. si electromot.)Brasov.
    75.Acta (ap. fotografice)Bucuresti.
    76.Hess, S.A.R., (cantare)Sibiu.
    77.Bascula, S.A.R., (cantare)Bucuresti.
    78.Florenz, (fabrica cantare)Oradea.
    79.Amerom, (reflectoare)Bucuresti.
    80.Victoria Email (vase)Bucuresti.
    81.Semat, I.A.R., (rep. mot. avion)Otopeni.
    82.I.M.A.T.A.K. (centr. telef.)Otopeni.
    83.Eross Zoltan, Britania, (electr. mot.)Timisoara.
    84.Standard, (fabrica telefoane)Bucuresti.
    85.I.E.R. (mot. si ap. electrice)Bucuresti.
    86.Eterna (becuri)Cluj.
    87.Uz. Dura, S.A.R.Timisoara.
    88.Tudor, (acumulatori)Bucuresti.
    89.Philipps, S.A.R.Bucuresti.
    90.Hidro aloria, (tub. Bergman)Bucuresti.
    91.Ratec, (transf. ap. sud. electrice)Bucuresti.
    92.Rova (acumulatori)Bucuresti.
    93.Grupul Industriilor Electrice motoare electrice)Bucuresti.
    94.Lumen, (becuri)Bucuresti.
    95.Fratii Constandache (acumulatori)Bucuresti.
    96.Uz. Dura, S.A.R.Bucuresti.
    97.Elnor (tub. Bergman)Bucuresti.
    98.Galvani, S.A.R.Timisoara.
    99.Aco (acumulatori)Bucuresti.
    100.Uz. Darste, (fabrica cabluri)Darste.
    101.Pornorache (acumulatori)Bucuresti.
    102.Tungsram, S.A.R.Bucuresti.
    103.Radiosar (fabrica cablu izolat)Bucuresti.
    104.Ford Romana, S.A.R.Bucuresti.
    105.Rieber, (garaj)Bucuresti.
    106.DiafBaneasa.
    107.Imasa, (piese auto)Arad.
    108.Garajele Leonida, S.A.R.Bucuresti.
    109.Garajele MihaescuBucuresti
    110.D.M. AlizanteGalati.
    111.ChimosarArad.
    112.JantoArad.
    113.UnireaGalati.
    114.Klub StefanTimisoara.
    115.SchlumbergerBucuresti - Campina.
   +  Anexa 3 LISTA Întreprinderi carbonifere şi cariere de piatra
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Petrosani, S.A.R.Bucuresti - V. Jiului.
    2.Creditul Carbonifer, S.A.Bucuresti - Comanesti Cozla.
    3.Lonea, S.A.R., mine de carbuniBucuresti - V. Jiului
    4.Concordia, mine de carbuniBucuresti - Schitu - Golesti.
    5.Derna - TatarusBucuresti - Derna - Tatarus.
    6.Petrosani - DoicestiDambovita.
    7.SorecaniBucuresti - Cluj Reg. Aghires.
    8.Mica - TebeaBucuresti - Tebea.
    9.Minele de Lignit din SalajSarmasag
    10.ConcordiaBrasov - Codlea - Vulcan.
    11.Turcoaia-Granit, S.A.R.Bucuresti - Braila - Turcoaia.
    12.Sticloval, Expl. nisip, cuartBucuresti - Valeni de Munte
    13.Caolina, Expl. nisip si caolinaAghires.
    14.S.E.T., Expl. de cariere de piatraTimisoara - Salovita.
    15.Minele de Feldspat si cuartTeregova - Severin.
    16.Minele de BazaltBucuresti - Racosul de Jos - Tarnava Mare.
    17.Industria BihoreanaBeius si Uries-Bihor.
    18.Exploatare de MicaBrezoi, jud. Valcea.
    19.I. Bibel, S.A.R.Buc., Rusca Montana, Ruschita - Severin.
    20.MineraliaBucuresti - Hunedoara.
    21.Rudaria - BucurestiBucuresti.
    22.Minele ChiezdSalaj.
    23.Mina SchelaC. Bratescu - Gorj.
    24.Mina de grafit DamaschinBaia de Fier - Gorj.
    25.Baia NouaBucuresti.
    26.MinieraTargoviste.
   +  Anexa 4 LISTA Întreprinderi petrolifere şi de gaze naturale
    Denumirea intreprinderii                  ADRESA          
  1.Societatea Nationala de Gaz MetanBucuresti.
  2."Astra-Romana", soc. petroliferaBucuresti.
  3."Romano-Americana", S.A.Bucuresti.
  4."Concordia", S.A.R.Bucuresti.
  5."Steaua Romana", S.A.Bucuresti.
  6."Unirea", S.A.Bucuresti.
  7."Colombia", soc. franco-rom. de petrolBucuresti.
  8."Creditul Minier", S.A.R.Bucuresti.
  9."Prahova", S.A.R.Bucuresti.
  10.I. R. D. P.Bucuresti.
  11."Foraj-Lemoine"Ploiesti.
  12."Moldonaphta", S.A.R.Bucuresti.
  13."Dacia-Romana", Petroleum SyndicateBucuresti.
  14."Sospiro", S.A.Bucuresti.
  15."Neo Petrol", S.A., miniera romanaBucuresti.
  16."Romano-Belgiana" de petrolBucuresti.
  17."Petrol-Bloc", S.A.R.Bucuresti.
  18."E. P. S.", Forajul si Intreprinderile A. GrigorescuTargoviste.
  19."Vacuum Oil Company", S.A. din RomaniaBucuresti.
  20."Astramina", S.A.R.Bucuresti.
  21."Desbenzinarea", S.A.R.Bucuresti.
  22."Distributia", S.A.R., pentru distr. prod. petrolBucuresti.
  23."Aragaz", S.A.Bucuresti.
  24."Nafta-Romana"Bucuresti.
  25."Redeventa"Bucuresti.
  26."Sondrum"Bucuresti.
  27.StandaphtaBucuresti.
  28.Soc. DoicestiBucuresti.
  29.Soc. XeniaBucuresti.
  30.Soc. NorisBucuresti.
  31.Soc. PetrolinaBucuresti.
  32.SchlumbergerBucuresti.
  33.A. P. Coconea, str. C. A. Rosetti Nr. 14Bucuresti.
  34.Poliminiera, str. C. A. Rosetti, 24.Bucuresti*).
  35.Pacura RomaneascaBucuresti.
   +  Anexa 5 LISTA Întreprinderi producătoare de materiale de construcţie: var, materiale ceramice brute şi fine, pietre de construcţie, produse din piatra, produse de ciment, materiale pentru izolari termice şi carton asfaltat
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1."Fama", S.A.R.Bucuresti, Turda, Alesd - Bihor.
    2.Industria de asfalt si var CavaranTimisoara - Cavaran - Severin.
    3."Barzava", fabrica de var, S.A.Arad - Barzava, Arad.
    4.BertumeComarnic, Prahova.
    5.Fabrica de var din Baile HerculaneBaile Herculane - Pecineasca - Severin.
    6.Mina de piatra si fabrica de var din jurul AlesduluiVadul Crisului-Bihor.
    7.Uzinele Calcit, S.A.Cluj - Aghires - Cluj
    8.Laculetele, S.A.R.Bucuresti - Doicesti, Dambovita.
    9.Fabrica de Gips si Uzinele ChimiceAghires, Cluj.
    10.Prima Fabrica de Tigle si Caramizi "Bohn", S.A.Jimbolia - Timis - Feldioara - Brasov.
    11.I. Muschong Comp., Fabrica de tigla si caramizi, S.A.Lugoj, Severin.
    12."Santimbru", Fabrica de Tigle, S.A.Santimbru, Alba.
    13.Industria de Lut Ghiries Aries, S.A., fabrica de tigle, caramiziTurda - Campia Turzii
    14.Tiglaria, S.A., CarpinisTimisoara - Carpinis. Timis - Torontal.
    15."Hercules", S.A., fabrica de tigle si caramiziTarnaveni - Tr. Mica. Sighisoara - Tr. Mare
    16.Fabrica de caramizi si tigle din UrziceniBucuresti - Manasia, Ialomita.
    17.Industria de Lut si Piatra din Cluj, S.A.Cluj - Cordos, Cluj.
    18.Industria de caramida si tigla S.A.Cluj.
    19.Ferdinand Koska Comp.Bucuresti.
    20.Fabrica de caramizi si tigle din Mureseni, S.A.Mureseni - Mures.
    21.Intrepr. Ing. Eftatopol T.Bucuresti - Sibiu. Sura Mare, Tarlungeni Brasov.
    22."Fratia", s. i. n. c.Ploiesti.
    23.Caramida "Norza" S.A.R.Ploiesti.
    24.Fabrica de caramizi si de lut din Sangheorghe de Mures, S.A.Sangheorghe de Mures, Mures.
    25.Schmidt Fii, S.A.R., "Colentina"Bucuresti - Colentina
    26."Dudesti", S.A.R.Bucuresti - Dudesti - Cioplea.
    27.Fabrica de produse ceramice BraniskiSimileasca - Buzau.
    28.Industriile Ceramice, S.A., foste P. Andreescu FiiCraiova-Mofleni,Dolj.
    29."Delta"Medgidia - Constanta.
    30.Fabrica de caramizi si tigle "Star"Oradea Mare - Bihor.
    31.Recladirea, S.A.R. (Bazilescu)Bucurestii - Noi.
    32.Fabrica de caramizi si tigle Braun Aug., s. i. n. c.Arad.
    33.Prima fabrica de caramizi si tigleSatu Mare.
    34.Uzinele Ceramice, Ploiesti, S.A.R.Bucuresti - Ploiesti.
    35.Manufactura Nationala de Portelan TurdaTurda.
    36.S.A. P. C. - S.A.R., Expl. fabricii de portelan ZsolnayBucuresti - Cluj.
    37.Fabrica de sobe si produse ceramice - S.A., "Bistrita-Nasaud"Bistrita-Nasaud.
    38.Pucher FranciscTimisoara - Timis Torontal.
    39.Becker CarolDeva, Hunedoara.
    40.S.A. de mine de granit din PoeniBucuresti - Poeni, Cluj. Racosul de Jos, T. Mare.
    41.Vignali si GambaraBucuresti.
    42.Negrea Cristache, fabrica de tuburi de betonBucuresti.
    43."Ode", fabrica de art. de cimentBucuresti.
    44."Duratex", I. RosenbergOradea Mare, Bihor.
    45.S.A. Beton Asfalt, S.A. B. A.Timisoara, T. Torontal.
    46.Fratii Wurm S.A.R. (mat. izolat.)Bucuresti.
    47.Tehnomarina, S.A.R.(carton asfalt si prod. chimice)Bucuresti.
    48.Prometeu, S.A., (carton asfaltat)Bucuresti.
    49.Uzinele Chimice Campina (carton asfaltat)Bucuresti - Campina. Prahova.
    50.Sicio (carton asfaltat si prod. chimice)Bucuresti.
    51."Ideal", Armand Gabai (cart. asf.)Bucuresti.
    52.Berceni, S.A.R. (carton celulozic si asfaltat)Teleajen, Prahova
    53.Unic.-Ing. Vlaiculescu (cart. asf. si prod. ciment)Ploestiori, Prahova.
    54.Bitumen (asf. si cart. asfaltat)Turda, Oprisani,
    55.Microcarbon, (carton asf.)Ploiesti.
    56.Ion Valter (carton asf.)Bucuresti - Brasov.
   +  Anexa 6 LISTA Întreprinderi producătoare de sticle şi de cristale pentru oglinzi
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Fabrica de Sticla "Turda"Bucuresti - Turda.
    2.Olando-RomanaBucuresti - Medias.
    3."Simalex"Bucuresti - Azuga, Prahova.
    4.Fabrica de Sticla din Padurea NeagraOradea Mare - Padurea Neagra, Bihor.
    5."Electrostar"Bucuresti - Fieni, Dambovita.
    6."I.R.C.O.", Industr. rom. de cristale si oglinziBucuresti.
    7.Prima Fabrica de oglinzi din Romania, A. ZwoelferBucuresti.
    8."N.I.C.O.", Noua Industrie de cristale si oglinzi, S.A.R.Bucuresti.
    9."Cristalul"Oradea Mare - Bihor.
   +  Anexa 7 LISTA Întreprinderile de construcţie
       
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Ing. Emil PragerBucuresti
    2.Intreprinderile generale tehnice, Ing. T. EremiaBucuresti
    3.Intreprinderile Ing. A. IoanoviciBucuresti
    4.Intreprinderile Ing. E. CalmanoviciBucuresti
    5."Edilitatea", S.A.Bucuresti
    6.Drumuri Moderne, S.A.Bucuresti
    7.Ing. Corneliu NicolauBucuresti
    8."Unirea", S.A.R. de ConstructiiBucuresti
    9.Grupul Roman de Constructie de drumuri de Stat, prin componentii lui: Ing. Gh. Stoica Ing. A. Ionescu Ing. M. Joja Ing. I. Panteli Ing. Gh. RadulescuBuc., E. Quinet, 7 Buc., Tokio, 10 Buc., E. Quinet 7 Buc., Londra 31 Buc., Uranus 14
    10.Soc. Comunala pentru locuinte ieftineBucuresti
    11."Sonaco", S.A.Bucuresti
    12.Bunescu Alexandru Stan DumitruBucuresti
    13."Cissa",Bucuresti
    14.Santierele GeneraleBucuresti
    15.Goldenberg NachtBucuresti
    16."I.N.G.E.C.O", Intreprinderile generale de studii constructiiBucuresti
    17."Cir", S.A.R.Bucuresti
    18.Societatea de drumuri Italo - RomanaBucuresti
    19.Ing. Edgar Russu FratiiBucuresti
    20.Intrepr. Danubiene de constructiiBucuresti
   +  Anexa 8 LISTA Întreprinderile producătoare de cherestea, carucioare, perii şi pensule, rulouri şi jaluzele, racitoare şi alte articole de lemn
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Victor WoinarovschiBucuresti
    2.Dac, S.A.R.Satu Mare
    3.Fabrica de perii si art. de lemnSighet - Maramures
    4.Szanto Halasz, fabrica de rulouriOradea - Bihor
    5.David GrellerBucuresti
    6.Ing. Gh. ComanCarbunesti - Gorj
    7.David GrellerSibiu
    8.Dumitru NegoitaBucuresti
    9.Gheorghe PopoviciBucuresti
    10.Ionescu D. MirceaBucuresti
    11.Vasile GaneaBucuresti
    12.A. M. L., S.A.Bucuresti
    13."Carmen", Ing. CorneschBucuresti
    14.Barnovschi IuliusBraila
    15.Toth IosifTg. Mures
    16.Elek IoanTg. Mures
    17.Siebald FilipTimisoara
    18."Lemco", S.A.Bucuresti
    19."Valea Stramba",Bucuresti
    20."Foresta Danubiana",Bucuresti
    21."Talajul Picker"Bucuresti
    22.Domeniul PetrisPetris - Arad
    23.Nicoara AxentieVarfurile - Arad
    24.Georgescu GhikaMerisan - Arges
    25.Filip IoanCristian, Brasov
    26.Cretulescu ConstantinSiriu Buzau
    27.Iosef GoldenbergBacau
    28.Nicolae CiotlocPalanca, Bacau
    29.Moldova Forestiera, s. i. n. c.Rasca, Baia
    30."Forex", S.A.Tusnad-sat, Ciuc
    31.Gottlieb FiiGheorghieni, Ciuc
    32.Bara MartinTomesti, Ciuc
    33."Bradul", Lefkovitz AlexandruGheorghieni, Ciuc
    34.Szoeke IosefPlaesii de Sus, Ciuc
    35.Diveri Gh., s. i. n. c.Tulghes, Ciuc
    36.Bartok LiftensteinSansimion, Ciuc
    37.Comp. Rom. lemneFrumoasa, Ciuc
    38.Vaida LadislauLazarea, Ciuc
    39.Stern HenricSanmartin, Ciuc
    40.U. D. R.Bucuresti - Moldova Noua
    41.Domeniile ResitaBucuresti - Anina Caras
    42.Dobiner DaubFrasin, C. Lung
    43.Meier KissmanC. Lung, C. Lung
    44.Moldovita ForestieraMoldovita C. Lung
    45.Roll IonVatra Moldovitei C. Lung
    46.Barloiu GheorgheTargoviste, Dambovita
    47.Oprisescu NicolaeBarbatesti, Gorj
    48.Komorovschy AurelianBorascu, Gorj
    49.Mostenitorii G. IoanScobalcaru, Iasi
    50.Gavril si PepenelBujnia de Sus, Muscel
    51.Ioan CretulescuManastirea Agapia Neamt
    52.Fabrica ViisoaraVaduri, Neamt
    53.Barba GheorgheBicaz, Neamt
    54.Solomon FranciskaPipirig, Neamt
    55.Stan DumitruPoiana Rachitei, Neamt
    56.Iancu A. IancuVanatori, Neamt
    57.Otea Elisabeta Col. T. NicolescuP. Neamt
    58.Davidovici BeralP. Neamt
    59.Bologa ElisabetaPrundul Bargaului Nasaud
    60.Valea BargauluiPrundul Bargaului Nasaud
    61.Industria LemnuluiCampina, Prahova
    62.Draghici V. AnghelescuDarmanesti, Prahova
    63.G. TeodorescuCiuslea, Putna
    64.Fabrica de Cherestea "Uroaia"Nanesti, Putna
    65.Mendel UscherMarginea, Radauti
    66.Stefanescu DariuCareii Mari, Salaj
    67.Ion Ionescu Gh. MeszarosFaget, Severin
    68.Reisner EugenJdioara, Severin
    69.Vasile BartkosaSatu Mare
    70.Milea GheorgheSibiu
    71.Tomut IacobPartestii de Sus, Suceava
    72.Gh. IuliuOjdula, Trei Scaune
    73.Saroiu DanielBretcu, Trei Scaune
    74.Elefterie CuculasBabadag, Tulcea
    75.Fabrica de cherestea, "Silvania"Sagei Turda
    76.Foresta BanateanaTimisoara
   +  Anexa 9 LISTA Întreprinderile producătoare de ţevi de carton pentru industria textila şi întreprinderile producătoare de hârtie sticlata (emeri) sau de alte articole de hârtie
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1."Amit", S.A.R.Bucuresti
    2."Bucegi", S.A.R.Bucuresti
    3."I. R. T.", S.A.R.Bucuresti
    4."Palas", Litografie, Sonenfeld SeidmanOradea
    5."Tramepa", Edmund Iaulus Co.Lugoj
    6."Deropa", S.A.Sibiu
    7."Graziosa", S.A.Sibiu
    8."Globus", Neuzil FranciscSibiu
    9.Emerit - VoltaTimisoara
   +  Anexa 10 LISTA Întreprinderile prelucratoare de bumbac: tesatorii, întreprinderi de tricotaje, întreprinderile producătoare de ata, întreprinderile producătoare de vata şi întreprinderile de egrenat bumbacul
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Decoration (Herzog)Timisoara
    2.Liegner AlbertSighisoara
    3.Tesatoria SchulCluj
    4.Filatura NationalaBucuresti
    5.Matador, S.A.Ploiesti
    6.Industria Textila ReunionBucuresti
    7.Textila RupeaRupea, T. Mare
    8.Tes. KammgarnBucuresti
    9.Edmond HofferLugoj, Severin
    10.AidaBucuresti
    11.ArlyBucuresti
    12.DoppieriBucuresti
    13.Fabrica TricotajeBucuresti
    14.IdealBucuresti
    15.MinervaBucuresti
    16.SarfilBucuresti
    17.AncoraPloiesti
    18.Serbanescu ManoleCampina, Prahova
    19.Doamna, S.A.Bucuresti - P. Neamt
    20.MoldovaIasi
    21.ArekaSibiu
    22.CrinulSibiu
    23.HelvaSibiu
    24.TextiliaCisnadie, Sibiu
    25.RehnerAgnita, Sibiu
    26.Era, ReismannArad
    27.FitaArad
    28.IrcaArad
    29.FloridaTimisoara
    30.Industria Lanei, S.A.Bucuresti - Timisoara
    31.Standard, S.A.Timisoara
    32.Terrot, S.A.Bucuresti
    33.DobayTimisoara
    34.Tricotajul RomanescBucuresti
    35.Ind. Tricotaje si TextileBrasov
    36.I. HajtaerSatu Mare
    37.SitexArad
    38.DobrestiDobresti, Muscel
    39.RomanofirBucuresti, Talmaciu - Sibiu, Arad
    40.AlbionBucuresti
    41.CiutaBucuresti
    42.HelvetiaBucuresti
    43.ProgresulTimisoara
    44.Rasucitoria mecanicaBucuresti
    45.Industria FilaturiiBucuresti
    46.Bumbacul TaranescGalati
    47.Fertex, S.A.Arad
    48.Fertex, S.A.Bucuresti
    49.Cogimex, S.A.Bucuresti - Buzau
    50.Industria VateiPloiesti
    51.Fabrica de Vata StirbeyBuftea, Ilfov
    52.Bumbacul NationalBucuresti - Oltenita
    53.DambovitaSpantov, Ilfov
    54.DambovitaPoroschia, Teleorman
    55.P. PopescuGogosari, Vlasca
    56.DunareaOltenita - Ilfov
    57.Gh. CretuOltenita - Ilfov
    58.ChiutescuManastirea, Ilfov
    59.Al. CuleaCiocanesti, Ialomita
    60.Delea VecheIndependenta, Ialomita
    61.Delea VecheModelu, Ialomita
    62.Delea VecheRosetti-Branesti, Ilfov
    63.Dan SeceleanuGara Marculesti, Ialomita
    64.A. St. IonescuOstrov - Bugeac, C-ta
   +  Anexa 11 LISTA Întreprinderi prelucratoare de mătase: tesatorii, întreprinderi de tricotaje, impletituri, ata şi ciorapi
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.BenartexBucuresti
    2.Ardealul, Jak FriedmannOtopeni, Ilfov
    3.HaltexBucuresti
    4.GlobusBucuresti
    5.Tesatoria ViitorulBucuresti
    6.I. G. T.Bucuresti
    7.HeditSibiu
    8.SylviaBucuresti
    9.TricofirulBucuresti
    10.P. HaimoviciBucuresti
    11.PatentBucuresti
    12.IditBucuresti
    13.TexoBucuresti
    14.AdyCluj
    15.RomaniaBucuresti
    16.Albu SimionArad
    17.PelisorBucuresti
    18.ChicOradea
    19.GelutextBucuresti
    20.HedaTimisoara
    21.Nor - Coc.Bucuresti
    22.Samary, ing. PetrovanBucuresti
    23.Gloria, Leon GradBacau
    24.FadepaTimisoara
    25.KaweTimisoara
    26.Agop MinasianBucuresti
    27.SirteTimisoara
    28.Carol NagyTimisoara
    29.ElectraOradea
    30.FiretulBucuresti
    31.E. K. TomasTimisoara
    32.Firul, Emil AbramoviciBucuresti
    33.ArsefBucuresti
    34.KabeBucuresti
    35.Sapitex, S.A.Bucuresti
    36.Matasea ZwickyBucuresti
   +  Anexa 12 LISTA Vopsitoriile, apreturile şi întreprinderile de confectiuni
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.VicaBucuresti
    2.Petre MillerTimisoara
    3.ZwoBucuresti
    4.Russoflamos ConstantinidisGalati
    5.Alexandrescu TraianIasi
    6.AweBucuresti
    7.Bumbacul ColoratBucuresti
    8.G. L. Schmidt Co.Bucuresti
    9.Falk S.A.Bucuresti
    10.D. AftalionBucuresti
    11.Teil MihailSibiu
    12.CehoslovacaBucuresti
   +  Anexa 13 LISTA Întreprinderile producătoare de lina: tricotaje, vata de croitorie, pisla, palarii şi articole tehnice de lana
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.HeliosCluj
    2.Ind. de tricotajeSibiu
    3.Tricotajul RomanescBucuresti
    4.TricosaBucuresti
    5.TricoromSibiu
    6.Tricotajul BanateanTimisoara
    7.GisanaRasnov - Brasov
    8.TextiliaCisnadie, Sibiu
    9.Sport -Turismul RomanBrasov
    10.Iulius MuellerSibiu
    11.ReginaPloiesti
    12.ProgresulBarlad, Tutova
    13.Degetarul GlasbergBarlad, Tutova
    14.SalvatorCisnadie, Sibiu
    15.FadevaTimisoara
    16.Union (palarii)Jimbolia, T. Torontal
    17.Decker Co.Jimbolia, T. Torontal
    18.AstraSebes - Alba
    19.Standard, S.A.R.Bucuresti
    20.Fabrica de palariiTimisoara
    21.ExcelsiorPeriam, Timis Torontal
    22.Haimovici PetrasoviciOradea
    23.AuroraPloiesti
    24.AlfaBucuresti
    25.SpecialTimisoara
    26.Gh. BalamatT. Severin, Mehedinti
    27.BorssayHuedin, Cluj
    28.Industria PasleiBucuresti
    29.KaufmannCluj
    30.Uzinele Rom. de PaslaBucuresti
    31.A. V. IonescuPloiesti
    32.PolicomBucuresti
    33.Heinrich P. SturmCisnadie, Sibiu
    34.Carol HaffnerSibiu
   +  Anexa 14 LISTA Întreprinderile prelucratoare de în, canepa şi iuta
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.CrisanaArad
    2.PanoniaCom. Berveni, Salaj
    3.Industria de Canepa BanatCom. Biled - Timis - Torontal
    4.Trailescu N.Jimbolia, T. Torontal
    5.Petra StefanCarpinis, T. Torontal
    6.Feighel Ed. Fratii SchomloCom. Denta, T. Torontal
    7.Industria Iutei, S.A.Bucuresti
    8.Textila Iasi, S.A.Iasi
    9.Dobrogeana, S.A.Constanta
    10.Navodul, S.A.Galati
    11.Seceratoarea, S.A.Balotesti, Ilfov
    12.Fratii RizescuBucuresti - Branesti (Dambovita) Buzau, Alexandria
    13.Banatin, S.A.Timisoara
    14.Uzinele Textile Sft. Gheorghe.Sft. Gheorghe Trei Scaune
    15.Industria de In si CanepaTimisoara
    16.Enciu V. si Almajeanu AurelBucuresti
    17.RomfirGalati
   +  Anexa 15 LISTA Întreprinderile prelucratoare de blanuri, producătoare de manusi şi alte articole de piele
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Leichner, S.A.Oradea
    2.Prima fabrica Banateana de Manusi, S.A.Timisoara
    3.Ianovitz Alexandru Co., Sinc.Brasov
    4."Westend", Vad. LangerTimisoara
    5.Szekely IonOrastie
    6.Ionaschik IosifTimisoara
    7.Ionescu Nicolae BoeruPloiesti
    8.RivalBucuresti
    9.CarmelaBucuresti
    10.Nelu MihailescuBucuresti
    11.Simon Samuil Co., Sinc.Arad
    12.Kazanlean Dikran "Diko"Bucuresti
   +  Anexa 16 LISTA Întreprinderile din industria chimica de baza
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.DarmanestiDarmanesti Bacau
    2.Marginea ResitaBucuresti - Marginea, Severin, Resita, Caras, V. Minisului, Caras
    3.MarasestiBucuresti - Valea Calugareasca Prahova, Marasesti, Putna
    4.MarastiBucuresti
    5.MicaBucuresti, Tarnaveni, Tarnava Mica
    6.NitrogenBucuresti Tarnaveni, Tarnava Mica
    7.NitramoniaBucuresti Fagaras
    8.PhoenixBucuresti, Baia Mare, Satu Mare
    9.Prima Societate de ExploziviBucuresti, Fagaras
    10.SolvayBucuresti, Ocna Mures Alba, Turda
    11.Steaua RomanaBucuresti - Campina, Prahova
   +  Anexa 17 LISTA Întreprinderile producătoare de negru de fum, cărbune vegetal şi animal
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Societatea Nationala de Gaz MetanBucuresti, Copsa Mica, Tr. Mare Medias, Tr. Mare
    2.I. M. V. A.Bucuresti
    3.Frenkel MauriciuBucuresti - Colentina
   +  Anexa 18 LISTA Întreprinderile producătoare de produse chimice diverse
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Cooperativa GazindCluj
    2.La Vasilache, Costel IonConstanta
    3.SynteziaBucuresti, Fagaras
    4.Astra OrastieBucuresti - Orastie,Hunedoara
    5.Fr. GoldenbergBucuresti
    6.IcaromBucuresti
    7.Ind. Chim. TehniceBucuresti, Otopeni
    8.PelopsBucuresti
    9.SapochimBucuresti
    10.SatexBucuresti
    11.SulfochimBucuresti si Afumati, Ilfov
    12.Vas-BlackBucuresti
    13.Metalo-ChimicaPloiesti
    14.Aron Goldenberg, ProdexPloiesti
    15.Bernard IosefDeta (Timis)
    16.GrozitTimisoara
    17.TimisTimisoara
    18.Ind. ChimicaTileagd (Bihor)
    19.IrasBucuresti
    20.Industria Chimica FagarasFagaras
    21.DermataCluj
    22.Industria Cremei de GheteCluj
    23.Eg. - GyuBucuresti
    24.GladysBucuresti - Cluj
   +  Anexa 19 LISTA Întreprinderile producătoare de articole de parfumerie şi cosmetice, de solventi, esente şi uleiuri eterice, precum şi laboratoarele farmaceutice
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Syn FleurArad
    2.VernierArad
    3.AuroraOradea
    4.VestaOradea
    5.NapochemiaCluj
    6.BototBucuresti
    7.Cooperativa Gata OricandBucuresti
    8.C. A. F.Bucuresti
    9.CachetaBucuresti
    10.ChemixBucuresti
    11.Centrala CosmeticaBucuresti
    12.GiromBucuresti
    13.GeranilBucuresti
    14.InfaBucuresti
    15.LutetiaBucuresti
    16.LadyBucuresti
    17.Mignot-BoucherBucuresti
    18.NitraninBucuresti
    19.NitrosaBucuresti
    20.RichterBucuresti
    21.Rouche JaquesBucuresti
    22.S. I. F.Bucuresti
    23.SubstantiaBucuresti
    24.TerpenaBucuresti
    25.WanderBucuresti
    26.ZaharomBucuresti
    27.Gea-KrayerTimisoara
    28.VicentiaBucuresti
    29.SoridaBucuresti
   +  Anexa 20 LISTA Întreprinderile producătoare de băuturi spirtoase
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1."Flora"Arad
    2.Miron BeleaArad
    3.ZwackArad
    4.Kenyeres CarolBrasov
    5."Comesta"Bucuresti
    6."Cointreau"Bucuresti
    7.Distileria ElvetianaBucuresti
    8."Torina"Bucuresti
    9."Besco"Lugoj, Severin
    10.Wilhelm MoessSibiu
    11.Fronias LudovicSibiu
    12.Kimmel Co. I.Timisoara
    13.Meunier Co.Braila
    14.Mott FilsBucuresti
    15.Basilescu N. St. MarceauxBucuresti
    16.Rhein Co.Azuga (Prahova),
    17.Royal-ChamberyBucuresti
    18."Excelsior"Dragasani (Valcea)
   +  Anexa 21 LISTA Întreprinderi producătoare de glucoza, dextrina, amidon şi drojdie comprimata
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1."Orezul"Braila
    2."Amilemn"Sansimion (Ciuc)
    3."Valuna"Hantesti (Dorohoi)
    4."Colentina"Bucuresti
    5."Zimca"Piatra Neamt
    6.Klein LeopoldSeini (Satu Mare)
    7."Armilon"Sibiu
    8."Vita", F. Jikeli Co.Sibiu
    9.Moldoveanu LudusTurda
   +  Anexa 22 LISTA Întreprinderile producătoare de ulei
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Max LazaroviciBacau
    2."Uleiul"Bacau
    3.Solomon SegalBacau
    4.Oficiul InterindustrialOradea
    5.Meirovici SuharoviciBotosani
    6.Adam SezonovBraila
    7."Zimbrul", Fratii VeronaBraila
    8."Presol"Cluj
    9."La Vasilache"Constanta
    10."Argus"Constanta
    11."Fleming"Galati
    12."Etna"Galati
    13."Virginia"Motatei (Dolj)
    14."Phenix"Bucuresti
    15."Hermes"Bucuresti
    16."Omega"Bucuresti
    17."Ulvis"Bucuresti
    18.Intreprinderile D. ArghirBucuresti
    19.Victor SchiteanuFetesti (Ialomita)
    20.Moara HedvigTg. Mures (Mures)
    21."Solo"Piatra Neamt
    22.Fratii GruenbergRoman
    23.C. I. RohrlichRoman
    24.Beniamin GlueckValea lui Mihai (Salaj)
    25."Ardealul"Carei (Salaj)
    26."Satmareana"Satu Mare
    27.PanculescuRosiorii de Vede (Teleorman)
    28.Fabrica UnitaTimisoara
    29."Olea"Timisoara
    30."Mandra"Barlad (Tutova)
    31."Noris Silvia"Barlad (Tutova)
    32."Olivia"Tulcea
    33.L. P. BabouleneVaslui
   +  Anexa 23 LISTA Întreprinderi de uscat fructe
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Dumitru HociotaSannicolaul Mic, Arad
    2."Sarpa"Patarlagele, Buzau
    3."Sarpa"Bucuresti
    4."Franck-Cafea"Bucuresti
    5."Furnica Calaca"Tg. Mures, Mures
    6."Fructus"Timisoara
    7."Fructonil"Giurgiu, Vlasca
    8."Hortus"Arad
   +  Anexa 24 LISTA Cai ferate particulare
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Ploiesti - ValeniPloiesti, Prahova
    2.Arad - PodgoriaArad, Arad
    3.Arad - Pecica - NadlacPecica, Arad
    4.Brasov - Satu-LungBrasov, Brasov
    5.Turnu-Severin - TismanaBucuresti, Intrepr. Closani
    6.Varfurile - Valea LeucaArad
    7.Ilva Mare - Ilva MicaBistrita, Nasaud
    8.Telciu - TelcisorTelciu, Nasaud
    9.Maneci - UngureniBucuresti-Societatea Drajna
    10.Buzias - Buzias-BaiBuzias, Timis Torontal
   +  Anexa 25 LISTA Întreprinderi exploatatoare de vagoane-cisterne
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1."Auxiliara"Bucuresti
    2.Fratii NiculescuTargoviste, Dambovita
    3.Alfred HerscoviciBucuresti
    4.Ghita MoisaBucuresti
    5.Fratii FreundSatu Mare
   +  Anexa 26 LISTA Societăţi de navigaţie
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1."S. R. D."Bucuresti
    2."S. T. A. D."Bucuresti
    3."Sinda Romana"Bucuresti
    4."Danubmar"Bucuresti
   +  Anexa 27 LISTA Vasele fluviale şi maritime, şi cele sub pavilionul românesc, scufundate în apele teritoriale româneşti sau străine
      Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Ing. Gh. DucaD.P.M. (pilotina)
    2.Amarilis(remorcher)
    3.Ing. CazimirD.P.M. (remorcher)
    4.Ing. Pasla,D.P.M. (remorcher)
    5.IstriaD.P.M. (remorcher)
    6.1 MaiD.P.M. (remorcher)
    7.Filimon SarbuD.P.M. (remorcher)
    8.Alice - S. Dumitriu(remorcher)
    9.Ana - Fratii Daniel(remorcher)
    10.Angela - C. si G. Dendrino si P. Mironescu (remorcher)
    11.Basarabia D. - Dumitru S.(remorcher)
    12.Cecilia - Most. P. Ghenciu(remorcher)
    13.Danubiul - Sant. Danubiul(remorcher)
    14.Decebal - Most. I. Tanase(remorcher)
    15.Fratii Daniel(remorcher)
    16.Fratii Ghenciu - Most. P. Ghenciu(remorcher)
    17.Fotin Enescu - Coop. F. Enescu(remorcher)
    18.Graci - P. si R. Graciov(remorcher)
    19.Ioan - I. Teodorescu(remorcher)
    20.Levendis - K. Moreno(remorcher)
    21.Maria - Most. S. Moreno si S. Iancovici(remorcher)
    22.Maria - Most. B. Calughera(remorcher)
    23.Phoenix 1. - E. Radacovici(remorcher)
    24.Phoenix 2. - E. Radacovici(remorcher)
    25.Phoenix 3. - E. Radacovici(remorcher)
    26.Phoenix 4. - E. Radacovici(remorcher)
    27.Prahova - E. Radacovici(remorcher)
    28.Rahova - T. Lichiardopol(remorcher)
    29.Aymond - Soc. Smarda(remorcher)
    30.Rodica - I. B. Georgescu(remorcher)
    31.Romania - T. Toculescu(remorcher)
    32.Solomon - K. Moreno(remorcher)
    33.Sft. Nicolae - T. Badiu Gheorghiu(remorcher)
    34.Socrates - Soc. Smarda(remorcher)
    35.Trixi - Soc. Sardex(remorcher)
    36.Dunarea R. 1. - I. B. Demetrescu(remorcher)
    37.Lord Byron - (CNR Arges)(remorcher)
    38.Lt. Isvoranu - Minist. Sanatatii(remorcher)
    39.Primavara - Dr. M. Varnah(remorcher)
    40.MidiaD.P.M. (draga)
    41.OrsovaD.P.M. (draga)
    42.UniuneaS.H. Giurgiu (elevator)
    43.Aurora - S. DumitruS.H. Giurgiu (draga)
    44.Azis Nr. 3. - Azis AhmetGiurgiu (draga)
    45.Draga - Serv. ApelorGiurgiu (draga)
    46.Fratii Daniel - Fratii DanielGiurgiu (draga)
    47.George - Most. P. GhenciuGiurgiu (draga)
    48.Ialomita - Most. P. GhenciuGiurgiu (draga)
    49.Louigi - Rentea, M. Ion si N. StefanescuGiurgiu (draga)
    50.Mures - Most. P. Ghenciu, S. DumitriuGiurgiu (draga)
    51.Romania - Fratii Daniel(draga)
    52.Louisa - K. Moreno(elevator)
    53.Nely - K. Moreno(elevator)
    54.Nr. 1.387 - I. Rosenberg(elevator)
    55.Speranta - L. Rosenberg(elevator)
    56.a. Popa Kevork - L. Rosenberg(elevator)
    56.Salupa de incendiuD. P. M. (salupa)
    57.Salupa Nr. 4D. P. M. (salupa)
    58.Salupa Nr. 2D. P. M. (salupa)
    59.Salupa Nr. 3D. P. M. (salupa)
    59.a) 59 b), Janeta - J. Dumitriu si Maria - Bl. MaratosD. P. M. (salupa)
    60.Port Blok Nr. 1D. P. M. (saland)
    61.Port Blog Nr. 2D. P. M. (saland)
    62.Saland Clapet Nr. 1S. H. Giurgiu (clapeu)
    63.Saland Clapet Nr. 1D. P. M. (clapeu)
    64.Saland Clapet Nr. 2S. H. Giurgiu (clapeu)
    65.Saland Clapet Nr. 2D. P. M. (clapeu)
    66.Gabara Basculanta Nr. 5D. P. M. (clapeu)
    67.Gabara Basculanta Nr. 6D. P. M. (clapeu)
    68.Clopot ScufundatorD. P. M. (ponton)
    69.Ponton metalic cu biga pentru scos ancore D. P. M. (ponton)
    70.Centrala de aer comprimat al clopotului scufundatorD. P. M. (ponton)
    71.Barca scafandru Nr. 1D. P. M. (ponton)
    72.Barca scafandru Nr. 2.D. P. M. (ponton)
    73.Barca scafandru Nr. 3D. P. M. (ponton)
    74.Closca - Ing. Caranfilponton
    75.Fulgerul - V. Macedonschiponton
    76.S.N.S. Nr. 13 - Soc. Smardaponton
    77.Visco - Most. B. Calugheruponton
    78.Culina - St. Secenslep motor
    79.Gabriel Florin P. - Banca Cerealistilorslep motor
    80.Ivan - D. Radacovicislep motor
    81.V. Prodanoffslep motor
    82.Daniel 2 - Fratii Danielslep motor
    83.Angela Miras - A. Miras(slep)
    84.Anastasie Alexici - F-tii Alexici(slep)
    85.Andreea - Tracadas(slep)
    86.Antonia(slep)
    87.Apolonia Clara - Clara si Cazimir Bonifaci (slep)
    88.Augusta(slep)
    89.Ardeal - A. Bernado, S. Viasopol, E. Carantino (slep)
    90.Aristide - A. Luludis(slep)
    91.Athanasios - S. Lichiardopol(slep)
    92.Naghelici - Creiner, Sehberg, Cvici(slep)
    93.Aleea - H. Rabinovici(slep)
    94.Amelie - A. Poszoni(slep)
    95.Braila A. Luludis(slep)
    96.Bucris - A. Craciunescu(slep)
    97.Bucovina - C. Hiott(slep)
    98.Banat - N. Mendel(slep)
    99.Burdujeni - K. Moreno(slep)
    100.Betty - I. Pincas(slep)
    101.Buca Ana - Pincas(slep)
    102.Caliopi A. - A. Tzaacarisianos(slep)
    103.Calomira S. - C. Lichiardopol(slep)
    104.Canaris C. - Festine(slep)
    105.Carnion - A. Papia(slep)
    106.Carola - S. Levendis(slep)
    107.Chirica Murgeni - D. Chiriac(slep)
    108.Consuela - C. Aldea(slep)
    109.Dimitrie - A. Luludis(slep)
    110.Dimitrie Alexici - Fratii Alexici(slep)
    111.Dimitrie p. - D. Papadatos(slep)
    112.Dimitrios - D. Cavadia(slep)
    113.Dionisia(slep)
    114.Ditty - E. Statatos si A. Craciunescu(slep)
    115.Dunarea 2-1. B. Demetrescu(slep)
    116.Fratii Daniel - Daniel 4(slep)
    117.Daniel 6 - Fratii Daniel(slep)
    118.Daniel 8 - Fratii Daniel(slep)
    119.Daniel 9 - Fratii Daniel(slep)
    120.Daniel 10 - Fratii Daniel(slep)
    121.Daniel 11 - Fratii Daniel(slep)
    122.Elpida - G. Varnali(slep)
    123.Emanuel - C. Trilivas(slep)
    124.Enricheta - Fratii Racevich(slep)
    125.Ester S. Svoronos(slep)
    126.Soc. Sinda - Egeria(slep)
    127.Elena - Andrei Fostini(slep)
    128.Elena D. - Sp. Dumitru(slep)
    129.Elena T. - Vuccino(slep)
    130.Evanthia - S. Leondopol, A. Vasilidis(slep)
    131.Elisa - Creimer, Seimberg, Cvici(slep)
    132.Elim S. - Ida Speier(slep)
    133.Ernaneth - A. Wexler, E. Leichter(slep)
    134.Elsa - M. Pincas(slep)
    135.Eva Laura - Most. G. Lobell(slep)
    136.Falciu - S. Patrichios(slep)
    137.Flavia B. - Flavia Belu(slep)
    138.Fochion - E. Sideri(slep)
    139.Fotin Enescu - Coop. F. Enescu(slep)
    140.Fred - A. Filipescu(slep)
    141.Fica - Most. S. Pincas(slep)
    142.Fotini - F. Tracadas(slep)
    143.Giurgiu - S. Dumitriu(slep)
    144.Grigore Cicei 2 - Gr. Cicei(slep)
    145.Grigore Cicei 3 - Gr. Cicei(slep)
    146.Grigore Cicei 5 - Gr. Cicei(slep)
    147.Gura Arman - Soc. Calea(slep)
    148.Grupco 2 - Grupper F.(slep)
    149.Grupco 3 - Grupper F.(slep)
    150.Grupco 4 - T. Berariu(slep)
    151.Harsova - I. Sasu, P. Cristescu(slep)
    152.Most. G. Fidelis - "Horia"(slep)
    153.Ifigenia - Surori Cosmeto(slep)
    154.Ileana Alexici - Fratii Alexici(slep)
    155.Renne - Most. A. Pincas(slep)
    156.Iosef - I. Glucksman(slep)
    157.Jeanne D'arc - E. Roscoff(slep)
    158.Jaques - Most. M. Pincas(slep)
    159.Jaqueline - V. Iancovici(slep)
    160.Chiriacos - E. Frangopol(slep)
    161.Chiriacula - A. Vasilescu(slep)
    162.Litheos - M. Georgopoulos(slep)
    163.Luca Emil - G. Stefaniti si p. Cutava(slep)
    164.Leova - Creimer, Seimberg, Cvici(slep)
    165.Lotty - M. Heilpern(slep)
    166.Mark - Most. A. Pincas(slep)
    167.Maria B. - Elena Boiagi(slep)
    168.Maria L. - S. Dumitriu(slep)
    169.Maria S. - Svoromos A.(slep)
    170.Maria T. - Vuccino(slep)
    171.Maria Alexici - Fratii Alexici(slep)
    172.Maria Lala - M. Teodorescu(slep)
    173.Marieta Golda - Kaufman, Pitaulic si Rosenberg (slep)
    174.Marini - I. si G. Varnali(slep)
    175.Mercedes - C. si E. Gughiano(slep)
    176.Mihail P. - Plavanescu si Fastiropol(slep)
    177.Mihai Bravu - Z. si I. Varnali(slep)
    178.Moldova - A. Gheorghiu(slep)
    179.M. B. 12 - Amiral Lupascu(slep)
    180.Matilda - Gluislamm, Bughedeinse, Rabinovici (slep)
    181.Mitza - Maria Iancovici(slep)
    182.Monzi - E. Wexler(slep)
    183.Mizzi - E. Wexler(slep)
    184.Mark - E. Moreno(slep)
    185.Nedor - T. si S. Levendis(slep)
    186.Nedelea - I. A. Fostini(slep)
    187.Nicu - G. Contoguri(slep)
    188.Nina Mioara - Craciunescu si Statatos(slep)
    189.Nicusor - C. Bernstein(slep)
    190.Netty - C. Berstein(slep)
    191.Nr. 6 - Most. C. Atanasuli(slep)
    192.Nr. 038 - I. Niculae, T. Rontea si I. Maria (slep)
    193.Nr. 45.010 - Rozeanu, Iordachescu(slep)
    194.Nutzi - E. Pastia(slep)
    195.Olga Hiott - A. Hiott(slep)
    196.Oit P. - G. Lazarisis(slep)
    197.Oltenia - T. Mendel(slep)
    198.Puiu - A. Wexler, E. Leichter.(slep)
    199.Pelisor - S. Iancovici(slep)
    200.Posesonia - K. Moreno(slep)
    201.Panaghis - D. Cavadia(slep)
    202.Paraschiva - Most. Dendrino G.(slep)
    203.Parnassos - Soc. Sodac(slep)
    204.Peles - M. T. Mecsa(slep)
    205.Predeal - A. Berzuca(slep)
    206.Progresul - Coop. Progresul(slep)
    207.Rodica - 1 si V. Borvizeanu(slep)
    208.Riga Fereo - Most. Zanguropol S.(slep)
    209.Rodica M. - I. Marinescu(slep)
    210.Rita L. - A. Laubmuller(slep)
    211.Rozica R. - M. Rothman(slep)
    212.Rufcu - Most. S. Pinchas(slep)
    213.Sft. Gheorghe - E. Pangopol(slep)
    214.S. Pirosca - Soc. Sinda(slep)
    215.Simote - Mihail Ion(slep)
    216.Spyroula - S. Lichiardopol(slep)
    217.Spyros - Lichiardopol(slep)
    218.Stanica - Stan Ionescu(slep)
    219.Stela - Sinda si Sp. Caruso(slep)
    220.Sigismundo - F. Gruper(slep)
    221.Sorin - K. Moreno si Most. M. Iancovici(slep)
    222.Stela F. - M. Deora, I. Feinstein.(slep)
    223.Samoil - I. si J. Heilpern(slep)
    224.St. Spiridon - Zanguropol, Antipa(slep)
    225.Tudor Vladimirescu - INCOOP.(slep)
    226.Teddy - A. Poszony(slep)
    227.Traky - Zanguropol, Antipa(slep)
    228.Valeria - G. Lazaris(slep)
    229.Varatec - I. Reghie(slep)
    230.Victoria - P. Cristescu(slep)
    231.Vedea - A. Filipescu(slep)
    232.Violet - K. Moreno si Most. M. Iancovici(slep)
    233.V. Hiott - C. Hiott(slep)
    234.William - W. Iancovici(slep)
    235.Willy - E. Moreno si most. M. Iancovici(slep)
    236.Concordia - V. Macedonschi(pasageri)
    236.a. Lidya - A. Constantinescu(pasageri)
    237.Alex. - A. Poszony(pasageri)
    238.Ana S. - P. si I. Speier(slep)
    239.Athena - C. Anastasiu(slep)
    240.Agathi - S. Lichiardopol(slep)
    241.Achile - Soc. Dunarea(slep)
    242.Consuela Roxane - A. Kulnberg(slep)
    243.Claudia - Soc. Sinda Romana(slep)
    244.Danil 1 - Fratii Daniel(slep)
    245.Gr. Cicei 4 - Gr. Cicei(slep)
    246.Janette S. - S. Simsinovici(slep)
    247.Jenny - M. Klarsfeld, most. M. Iancovici(slep)
    248.Mony - M. Pincas(slep)
    249.Nastia - S. Leichter(slep)
    250.Nr. 295 - Adm. Livrarilor(slep)
    251.Prahova - S. Dumitriu, Lilof.(slep)
    252.Pietris - F. Constantinescu(slep)
    253.Sally - M. Heilpern(slep)
    254.Spor - S. Bischof(slep)
    255.Sft. Nicolae - P. Cristescu, M. Osman Ali (slep)
    256.Transilvania - C. Hiott(slep)
    257.Tank de Apa(tanc)
    258.Stad Motor 1(tanc-motor)
    259.Stand Motor 2(tanc-motor)
    260.Aneta Alice - A. Luludis(tanc)
    261.Amelita - Veisler(tanc)
    262.Concret 1 - F. Fotiadis(tanc)
    263.Doi Frati - I. Rusef, S. Hasan.(tanc)
    264.Eugenia - E. Veisman(tanc)
    265.Fulgerul - B. Grigorescu(tanc)
    266.Lidasca - Domoncos, Fotiade(tanc)
    267.Maria - Fratii Prodanof(tanc)
    268.Moreni - Most. P. Ghenciu(tanc)
    269.Misu M. I. Marinescu(tanc)
    270.Naluca - A. Groza(tanc)
    271.Pascin - I. Pincas(tanc)
    272.Progresul Petrolifer - G. Georgescu(tanc)
    273.Spiridon - A. Preisler(tanc)
    274.Sft. Gheorghe - Fratii A. Schefer(tanc)
    275.Teodor - E. Graciov(tanc)
    276.Vera - I. Ghenciu(tanc)
    277.Violetta - A. Luludis(tanc)
    278.Daniel 5 - Fratii Daniel(tanc)
    279.Alfredo P. - M. Klarsfeld(tanc)
    280.Roza O. - M. Oberman(tanc)
    281.Florica - I. Barbulescu(bac-motor)
    282.Sft. Dumitru - G. Jipa(bac-motor)
    283.Valentina - I. Barbulescu(bac-motor)
    284.Azis Nr. 1 - Azis Ahmet(bac)
    285.Azis Nr. 2 - Azis Ahmet(bac)
    286.Barladeanu - M. D. Barladeanu(bac)
    287.Braila - Ghenciu - Dumitriu(bac)
    288.Fotin Enescu 4 - Coop. F. Enescu(bac)
    289.Galati - Sp. Dumitriu(bac)
    290.Galati 2 - I. Gheorghiu(bac)
    291.Mihail - Ciocan, Barladeanu(bac)
    292.Nr. 141. - St. Tigau(bac)
    293.Nr. 149. - N. Dinescu(bac)
    294.Nr. 570. - D. I. Pavel, V. Ivan.(bac)
    295.Pusa - M. Petrovici(bac)
    296.Sft. Ilie - F. si I. Boitan(bac)
    297.Sft. Niculae - D. Cavadia(bac)
    298.Sofia - Barladeanu, Ciocan(bac)
    299.Tranzit 1. - Soc. Tranzit(bac)
    300.Tranzit 2. - Soc. Tranzit(bac)
    301.Adrienne - Most. P. Ghenciu(ceam)
    302.Adrienne - Despa, Celenti(ceam)
    303.Alexandru T. - C. Barzuca(ceam)
    304.Alexe Z. - M. Popeea(ceam)
    305.Arges - Sp. Dumitriu(ceam)
    306.Bibica - C. Lilof(ceam)
    307.Braila - G. Pastia(ceam)
    308.Braila - C. Papacanaris(ceam)
    309.Calarasi - Most. Ghenciu(ceam)
    310.Caliopi g. - Most. P. Ghenciu(ceam)
    311.Cheia Granit - Most. I. Tanase(ceam)
    312.Costin - O. Celentis(ceam)
    313.Dobrogea - S. Dumitriu(ceam)
    314.Dumitriu - S. Dumitriu(ceam)
    315.Daniel 12. - Fratii Daniel(ceam)
    316.Daniel 13. - Fratii Daniel(ceam)
    317.Daniel 14. - Fratii Daniel(ceam)
    318.Daniel 17. - Fratii Daniel(ceam)
    319.Daniel 18. - Fratii Daniel(ceam)
    320.Daniel 19. - Fratii Daniel(ceam)
    321.Daniel 20. - Fratii Daniel(ceam)
    322.Daniel 21. - Fratii Daniel(ceam)
    323.Elvira - Most. P. Ghenciu(ceam)
    324.Eufrosina - Garbis, Misurov(ceam)
    325.Eugenia D. - S. Dumitriu(ceam)
    326.Ghenciu I. - Most. P. Ghenciu(ceam)
    327.Isaccea - M. Teodorescu, Gh. Rentea(ceam)
    328.Luchy - M. si S. Strass(ceam)
    329.Macin - Soc. Calea(ceam)
    330.Marioara - Most. P. Ghenciu(ceam)
    331.Marion - Dumitriu, Lilof(ceam)
    332.Nestor - E. Carantino(ceam)
    333.Nr. 3. - M. Ghiculescu(ceam)
    334.Phoenix - M. C. Strass(ceam)
    335.Prutul - I. Ceicu(ceam)
    336.Sft. Gheorghe - B. Galescu(ceam)
    337.Sft. Spiridon D. - S. Dumitriu(ceam)
    338.Silistra - S. Dumitriu(ceam)
    339.S.N.S. 195. - Soc. Smarda(ceam)
    340.S.N.S. 295. - Soc. Smarda(ceam)
    341.S.N.S. 390. - Soc. Smarda(ceam)
    342.S.N.S. 685. - Soc. Smarda(ceam)
    343.S.N.S. 4.135 - Soc. Smarda(ceam)
    344.S.N.S. 5.135 - Soc. Smarda(ceam)
    345.Sultana - S. Hasarian(ceam)
    346.Turnu Magurele - S. Dumitriu(ceam)
    347.Troesmis - Ing. Budurescu(ceam)
    348.Topalu - Most. P. Ghenciu(ceam)
    349.Traian D. Sp. Dumitriu(ceam)
    350.Unirea - M. Cocora(ceam)
    351.Zarnesti - M. Poppea(ceam)
    352.Isaccea - M. Rosca(maron)
   +  Anexa 28 LISTA Societăţile de asigurare
         
    Denumirea intreprinderiiADRESA
    1.Asigurarea RomaneascaBucuresti
    2.Agricola FoncieraBucuresti
    3.Caledonian RomanaBucuresti
    4.Compania de AsigurareBucuresti
    5.Dacia RomaniaBucuresti
    6.GeneralaBucuresti
    7.NationalaBucuresti
    8.Prima ArdeleanaCluj
    9.Prima Societate de InmormantareBrasov
    10.Steaua RomanieiBucuresti
    11.Adriatica (reprezentanta)Triest - Bucuresti
    12.MetropolaBucuresti
    13.StandardBucuresti
    14.VulturulBucuresti
    15.MinervaCluj
   +  Anexa 29 DECLARAŢIE pentru întreprinderi în construcţie, lichidare sau încetare de activitate 1. Denumirea intreprinderii ............................................. 2. Obiectul ............................................................. 3. Forma juridica ....................................................... 4. Inmatriculat la Camera de Comert din orasul .......................... sub Nr. ............ din anul ................. 5. Radiata la: .......................................................... 6. Adresa: .............................................................. Comuna .......................................... Judetul ......................................... Exploatarea principala: Str. ........................... Nr. ............ Telefon: ................... Comuna ................................................... Sediul social: Judetul .................................................. Str. ...................... Nr. ......................... Telefon: .................. 7. Alte exploatari, centre de desfacere, depozite, etc., apartinand aceleasiintreprinderi: Denumirea Obiectul Adresa ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ................ 8. Conducerea intreprinderii: (proprietari, Consiliul de Administratie,Comitete de Directie si Cenzori). Numele Adresa Cantitatea Monit. Oficial ............... ............... ............... ................ ............... ............... ............... ................ ............... ............... ............... ................ 9. Lichidatori: Numele Adresa Numiti in baza ............... ................ ................. ............... ................ ................. ............... ................ ................. 10. Persoanele care angajeaza valabil firma: ............................ ......................................................................... ......................................................................... 11. Capital social Lei ................. subscris de*) Lei ................. varsat de *) Numele Adresa % ................ .............. ............... ................ .............. ............... ................ .............. ...............----------- *) Se vor mentiona persoanele fizice si juridice care detin peste 10% dincapitalul social, precum si participatiunile Statului roman sau ale unor altestate straine. 12. Incetarea activitatii: data ................. motivul .............. aprobarea, sau demersuri facute pentru obtinerea aprobarii .......... ......................................................................... 13. Pentru intreprinderi in constructie: Data inceperii constructiilor si montarii instalatiilor ................. Data intreruperii (daca constructiile si instalarile nu continua) ....... ......................................................................... Stadiul investitiilor (se va aprecia in % din cele proiectate *). (Se vor specifica investitiile necesare pentru punerea in functiune, printr-odescriere sumara si prin indicarea aproximativa a sumelor necesare). ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................----------- *) Daca exista proiecte, se vor anexa in copie. 14. Terenul intreprinderii: propriu ..................... m. p. inchiriat ................... m. p. supraf. cladita ............. m. p. cu .................. incaperi. 15. Mijloace de transport: .............................................. ......................................................................... ......................................................................... 16. Puterea motrica instalata in C. P. DENUMIREA MASINII CONSTRUCTIA Firma Anul BUCATI C. P. Electromotoare cu alimentare din afara: ..................... ....... ...... ....... ........ ..................... ....... ...... ....... ........ ..................... ....... ...... ....... ........ Electromotoare alimentate cu energie produsa de intrepr.: ..................... ....... ...... ....... ........ ..................... ....... ...... ....... ........ ..................... ....... ...... ....... ........ 17. Generatori de energie: Denumiri si Constructia Intrebuintare: Bucati Putere caracteristici Firma Anul (debit) ............... ...... .... .............. ....... ........ ............... ...... .... .............. ....... ........ ............... ...... .... .............. ....... ........ 18. Utilajul: Denumirea masinii Capacitatea de productie Bucati pe masina in 8 ore ................. ......................... ....... ................. ......................... ....... ................. ......................... ....... 19. Materii prime, accesorii, deseuri, combustibil si produse in depozit: Denumirea: Unitati de masura: Cantitatea: .............. ................... ............... .............. ................... ............... .............. ................... ............... 20. Marfuri, masini, materii prime in curs de transport sau vamuire: ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 21. Productia: Unitatea de masura Denumirea produsului *) Productia maxima realizata .................. ....................... ........................... .................. ....................... ........................... .................. ....................... ...........................---------- *) Numai produsele principale. 22. Personalul in anul de productie maxima: Functia Total in anul De conducere .............. .................... Tehnic superior ........... .................... Tehnic inferior ........... .................... Ad-tiv superior ........... .................... Ad-tiv inferior ........... .................... Lucratori calificati ...... .................... Lucratori industriali ..... .................... Lucratori necalificati .... .................... Ucenici ................... .................... 23. Ultimul bilant si cont de profit si pierdere (in anexa). 24. Balanta de verificare pe ultima luna (in anexa). 25. Situatia fiscala (impunerea curenta, debite restante). Localitatea ...................... Declarant: Data ....................... ................. ................. Calitatea ....... Adresa .......... S-a primit declaratia in triplu exemplar, inregistrat sub Nr. ..........din .............. azi .............. din care un exemplar s-a restituitdeclarantului.Comisiunea Judeteana deNaţionalizare.---------------------