HOTĂRÂRE nr. 967 din 22 august 2003privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 1 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministrul apărării naţionale,George Maior,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 967.  +  AnexăREGULAMENT 22/08/2003