HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 22 august 2003pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna septembrie 2003, indemnizaţia lunară neimpozabila acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare, pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, de 15.000 lei, se indexează cu 14% şi devine 17.100 lei.  +  Articolul 2Nivelul indexat al indemnizaţiei lunare, prevăzut la art. 1, se utilizează, începând cu luna septembrie 2003, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plata, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 1.000.-------