ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (5), (6), (7) şi (8) cu următorul cuprins:"(5) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent perioadei 1 iulie - 30 septembrie 2003, pentru societăţile comerciale <> - S.A. Hunedoara, <> - S.A. Braşov şi <> - S.A. Campulung. (6) Sumele încasate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în condiţiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. (7) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Naţionala a Lignitului Oltenia - S.A. în limita obligaţiilor acesteia la Fondul de risc pentru garanţii de stat aferente împrumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Naţionala a Lignitului Oltenia - S.A., precum şi diferenţa rămasă faţă de suma încasată de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garanţii de stat aferente împrumuturilor externe. (8) Primirea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) şi (7) de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei <> - S.A., Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. şi Compania Naţionala a Lignitului Oltenia - S.A. se efectuează prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societăţile comerciale."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţiipentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 63.-----------