ORDIN nr. 47 din 21 iulie 2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 47 din 21 iulie 2003
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.203 din 30 iulie
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 509 din 13 august 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 august 2003    În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, al Hotărârii Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,ministrul economiei şi comerţului, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economieişi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Ioan Rus  +  AnexăPROCEDURA 21/07/2003