LEGE Nr. 146 din 31 decembrie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 31 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe emise în temeiul art. 1 lit. g) şi h) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe: - Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 29 iulie 1994 privind încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 16 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 19 august 1994 privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, emisă în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, cu următoarele modificări: 1. Articolul 1 alineatul (2) se elimina. 2. La anexa nr. 1 se introduce, după punctul III, un nou punct, III^1, cu următorul cuprins: "III^1. Alocaţia zilnica de hrana - lei/zi/copil ------------------ Copii în leagane de copii 1.450- Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale 1.650- Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile deocrotire şi învăţământ special pentru deficienti recupe-rabili şi parţial recuperabili, din centrele de califi-care sau recalificare a deficientilor 1.800Alocaţia zilnica de hrana se indexează periodic de către Guvern, în funcţie de evoluţia preţurilor." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------