LEGE Nr. 145 din 31 decembrie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 31 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu următoarele modificări: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "ART. 1. - Pentru dezvoltarea turismului şi promovarea iniţiativei private, statul român sprijină persoanele fizice şi asociaţiile familiale, autorizate potrivit legii, care asigura servicii turistice în pensiuni sau ferme agroturistice situate în mediul rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre." 2. Articolul 2 litera g) va avea următorul cuprins: "g) scutirea de la plata a impozitului pe venit pe o perioadă de 10 ani a pensiunilor şi fermelor agroturistice, care au ca obiect de activitate, înscris în autorizaţia de funcţionare, servicii turistice." 3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: "ART. 3. - Pensiunile turistice sunt structuri de primire pentru gazduire şi servirea mesei, cu capacitate cuprinsă între 3 şi 20 de camere, funcţionând în locuintele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigura în spaţii special amenajate cazarea turistilor şi servicii de pregătire şi servire a mesei. Ferma agroturistica este o structura de primire pentru gazduirea şi servirea mesei, cu capacitate de până la 20 de camere, funcţionând în cadrul gospodariilor taranesti care asigura alimentaţia turistilor cu produse proaspete din surse proprii şi locale. Autorizarea pentru constituirea de pensiuni turistice şi ferme agroturistice se face de către consiliile locale, în condiţiile reglementărilor privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------