LEGE Nr. 144 din 31 decembrie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37 din 5 august 1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 31 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 5 august 1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor, adoptată în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, cu următoarele modificări: 1. Articolul 1 litera A punctul 7 va avea următorul cuprins: "7. Procurorul general al României şi adjunctii săi, procurorul general financiar al Curţii de Conturi;" 2. Articolul 1 litera B punctul 1 va avea următorul cuprins: "1. Preşedinţii curţilor de apel şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă curţile de apel." 3. Punctele 1-6 de la articolul 1 litera B devin punctele 2-7. 4. Articolul 3 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "La terminarea misiunii oficiale ce a determinat eliberarea pasaportului de serviciu, titularul pasaportului este obligat sa-l predea în termen de 5 zile autorităţii care l-a eliberat." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-----------------------