HOTĂRÂRE nr. 944 din 14 august 2003pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, se modifica după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru asigurarea funcţionarii structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate şi administrativ necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe la art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe se suplimenteaza cu 36 de posturi, conform lit. A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. Anexa privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 august 2003.Nr. 944.  +  Anexa -----(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003)--------------------------------------------A. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană:- 19 posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B;- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe;- 14 posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:● economist principal, 1 post;● referent principal relaţii, 2 posturi;● referent de specialitate, 2 posturi;● funcţionar administrativ, 3 posturi;● secretar-dactilo principal, 1 post;● muncitor calificat, 1 post;● sofer, 1 post;● portar, 1 post;● ingrijitoare, 2 posturi.Total = 36 de posturiB. Instituţii de la care vor fi detasati specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentareReprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcţia de consilier diplomatic:1. Ministerul Finanţelor Publice - 2 posturi;2. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi;3. Ministerul Economiei şi Comerţului - 6 posturi;4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului - 2 posturi;5. Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 post;6. Ministerul Justiţiei - 1 post;7. Banca Naţionala a României - 1 post;8. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 1 post;9. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - pentru activitatea de cercetare - 1 post;10. Secretariatul General al Guvernului - 1 post;11. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 1 post.-------