DECRET nr. 387 din 27 octombrie 1977pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 16 noiembrie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Se aprobă Statutul privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1678/1969 privind aprobarea Statutului tip al asociaţiei locatarilor şi stabilirea unor norme în executarea prevederilor referitoare la asociaţia locatarilor din Legea nr. 10/1968, se abroga.  +  Anexa 1STATUT 27/10/1977