ORDIN nr. 759 din 13 august 2003privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 22 august 2003    Având în vedere prevederile art. 110 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 10 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatura medicală cu nr. MB 2.028 din 12 august 2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 2 din Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, se completează cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) Se aprobă ca semn distinctiv*) ce trebuie aplicat pe ambalajele secundare ale produselor medicamentoase contraindicate conducătorilor de vehicule un triunghi echilateral cu vârful în sus, de culoare alba, cu laturile de culoare roşie şi cu lungimea de 10 mm şi grosimea de 1,5 mm, având în centru un semn de exclamare de culoare neagra, triunghi încadrat într-un patrat de culoare alba, cu latura de 15 mm:-------------NOTA CTCE Piatra Neamţ Notă *) Reprezentarea grafica se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 597 din 22 august 2003, la pagina 6.  +  Articolul IITermenul limita pentru implementarea prezentului ordin este data de 1 iulie 2004.  +  Articolul IIIDirecţia generală farmaceutica, inspecţia de farmacie şi aparatura medicală, Agenţia Naţionala a Medicamentului, precum şi persoanele fizice şi juridice interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 13 august 2003.Nr. 759.────────────