HOTĂRÂRE nr. 916 din 14 august 2003privind alocarile financiare pentru realizarea masurilor prioritare aprobate prin Programul Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala, finantate prin Programul SAPARD, şi sursele de finanţare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2003  În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 1 paragraful 2 din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Alocarile financiare pentru realizarea masurilor prioritare aprobate prin Programul Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala, finantate prin Programul SAPARD, şi sursele de finanţare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Sumele reprezentand contribuţia publică naţională pentru finantarea Programului SAPARD se prevad în mod distinct în bugetul de stat pentru perioada de derulare a acestui program.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul integrarii europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2003.Nr. 916.  +  Anexa 1 Alocare financiară Program SAPARD 2000-2006 Cost total(Pentru anii 2000 şi 2001, cifrele sunt conform Acordurilor Anuale de Finanţare respective. Pentru anii 2002-2006, cifrele sunt în euro preţuri 2002)
  *Font 6*
  ┌─────┬────────────────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┐│ Nr. │ Măsuri │Cost total │ % │Cost total │ % │Cost total │ % │Cost total │ % │Cost total │ % │Cost total │ % │Cost total │ % ││ crt.│ │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┬──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┬──────┼───────────┬──────┤│ │ 1 │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1:Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │competitivitatii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │130,257,082│ 46.2%│133,921,263│ 46.5%│ 55,554,400│ 16.7%│ 58,616,942│ 17.4%│ 80,095,805│ 23.0%│112,555,578│ 31.8%│112,555,578│ 31.9%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 1.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │130,257,082│ 46.2%│133,921,263│ 46.5%│ 49,649,067│ 15.0%│ 50,828,767│ 15.1%│ 72,272,998│ 20.8%│ 97,104,444│ 27.4%│ 97,104,444│ 27.5%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 1.2 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru calitate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fitosanitar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 5,905,333│ 1,8%│ 7,788,175│ 2.3%│ 7,822,807│ 2.2%│ 15,451,133│ 4.4%│ 15,451,133│ 4.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2:Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultura şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rurala │150,666,667│ 53.5%│153,333,333│ 53.2%│ 53,090,136│ 16.0%│ 30,559,360│ 9.1%│ 29,226,700│ 8.4% │30,007,973 │ 8.5%│ 35,404,339│ 10.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 2.1 │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rilor rurale │150,666,667│ 53,5%│153,333,333│ 53.2%│ 46,518,136│ 14.0%│ 23.324.581│ 6.9%│ 21,353,367│ 6.1%│ 20,128,000│ 5.7%│ 23,595,005│ 6.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 2.2 │Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de apa │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 6,572,000│ 2.0%│ 7,234,779│ 2.2%│ 7,873,333│ 2.3%│ 9,879,973│ 2.8%│ 11,809,333│ 3.3%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │3: Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rurale │ 0│ 0.0%│ 0 │ 0,0%│206,552,588│ 62.3%│223,270,573│ 66,5%│218,478,902│ 62.8%│191,679,030│ 54.1%│ 85,020,688│ 52.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.1 │Investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în exploatatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 93,717,333│ 28.2%│104,176,472│ 31.0%│103,720,235│ 29.8%│ 78,520,363│ 22,2%│ 72,189,333│ 20.5%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.2 │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de producători │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 5,781,487│ 1.7%│ 5,893.881│ 1.8%│ 5,269,333│ 1.5%│ 5,002,667│ 1.4%│ 4,065,915│ 1.2%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.3 │Metode agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de productie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sa protejeze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inconjurator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi sa menţină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │peisajul rural │ 0│ 0.0%│ 0│ O.0%│ 6,373,768│ 1.9%│ 9,030,083│ 2.7%│ 7,873,333│ 2.3%│ 7,873,333│ 2.2% │ 7,873,333 │ 2.2%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economice pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │multiple │ 0 │ 0,0%│ 0│ O.0%│ 63,365,333│ 19.1%│ 60,274,682│ 17.9%│ 60,698,667│ 17.5%│ 58,032,000│ 16.4%│ 58,272,344│ 16.5%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.5 │Silvicultura │ 0 │ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 37,314,667│ 11.2%│ 43,895,455│ 13.1%│ 40,917,334│ 11.8%│ 42,250,667│ 11.9%│ 42,619,763│ 12.1%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │4: Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor umane│ 761,250│ 0.3%│ 761,250│ 0.3%│ 16,574,436│ 5.0%│ 23,534,129│ 7.0% │ 19,926,096│ 5.7%│ 19,926,096│ 5.6%│ 19,878,729│ 5.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 4.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregatirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 12,916,340│ 3.9%│ 19,376,033│ 5.8%│ 16,268,000│ 4.7%│ 16,268,000│ 4.6%│ 16,220,633│ 4.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.1│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica │ 761,250│ 0.3%│ 761,250│ 0.3%│ 761,250│ 0.2%│ 1,261,250│ 0.4%│ 761,250│ 0,2%│ 761,250│ 0.2%│ 761,250│ 0.2%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.2│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica ( CE) │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 2,896,846│ 0.9%│ 2,896.846│ 0.9%│ 2,896,846│ 0.8%│ 2,896,846│ 0.8%│ 2,896,846│ 0.8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │TOTAL │281,684,999│100.0%│288,015,846│100.0%│331,771,560│100.0%│335,981,004│100.0%│347,727,502│100.0%│354,168,677│100.0%│352,859,334│100.0%│└─────┴────────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┘
   +  Anexa 2 Alocare financiară Program SAPARD 2000-2006 Contribuţia Comunităţii Europene(Pentru anii 2000 şi 2001, cifrele sunt conform Acordurilor Anuale de Finanţare respective. Pentru anii 2002-2006, cifrele sunt în euro preţuri 2002)
  *Font 6*
  ┌─────┬────────────────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┐│ Nr. │ Măsuri │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % ││ crt.│ │ UE 2000 │ UE 2001 │ UE 2002 │ UE 2003 │ UE 2004 │ UE 2005 │ UE 2006 │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1:Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │competitivitatii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ 39,605,194│ 25,8%│ 40,719,303│ 26,0%│ 19,525,000│ 12.1%│ 21,295,824│ 13.2%│ 27,842,003│ 17.3%│ 36,906,000│ 23.0%│ 36,906,000│ 23.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 1.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ 39,605,194│ 25.8%│ 40,719,303│ 26.0%│15,096,000 │ 9.4%│ 15,454,693│ 9.6%│ 21,974,898│ 13.7%│ 29,525,000│ 18,4%│ 29,525,000│ 18.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 1.2 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru calitate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fitosanitar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 4,429,000│ 2.8%│ 5,841, 131│ 3.6%│ 5,867,105│ 3.6%│ 7,381,000 │ 4.6% │ 7,381,000│ 4.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2:Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultura şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rurala │113,000,000│ 73.8%│115,000,000│ 73.6%│ 39,817,602│ 24.7%│ 22,919,520│ 14.3%│ 21,920,025│ 13.6%│ 22,505,980│ 14.0%│ 26,553,254│ 16.5%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 2.1 │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rilor rurale │113,000,000│ 73.8%│115,000,000│ 73.6%│ 34,888,602│ 21.7%│ 17,493,436│ 10.9%│ 16,015,025│ 10.0%│ 15,096,000│ 9,4%│ 17,696,254│ 11,0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 2.2 │Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de apa │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 4,929,000│ 3.1%│ 5,426 084│ 3.4%│ 5,905,000│ 3.7%│ 7,409,980│ 4.6%│ 8,857,000│ 5.5%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │3:Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economiei rurale│ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 88,346,441│ 54.9%│ 98,121,747│ 61.0%│ 95,306,088│ 59.3%│ 85,656,136│ 53.3%│ 81,644,387│ 50.8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.1 │Investitii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exploatatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 35,144,000│ 21.8%│ 39,066,177│ 24.3%│ 38,895,088│ 24.2%│ 29,445,136│ 18.3%│ 27,071,000│ 16.8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.2 │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producători │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 4,336,115│ 2.7%│ 4,420.411│ 2.7%│ 3,952,000│ 2.5%│ 3,752,000│ 2.3%│ 3,049,436│ 1.9%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.3 │Metode agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de productie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protejeze mediul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inconjurator şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sa menţină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │peisajul rural │ 0│ 0,0%│ 0│ 0,0%│ 4,780,326│ 3.0%│ 6,772,562│ 4.2%│ 5,905,000│ 3,7%│ 5,905,000│ 3.7%│ 5,905,000│ 3.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economice pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │multiple │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 23,762,000│ 14.8%│ 22,603,006│ 14.1%│ 22,762,000│ 14.2%│ 21,762,000│ 13.5%│ 21,852.129│ 13.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 3.5 │Silvicultura │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 20,324,000│ 12.6%│ 25,259,591│ 15,7%│ 23,792,000│ 14.8%│ 24,792,000│ 15.4%│ 23,766,822│ 14,8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │4: Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │umane │ 609,000│ 0.4%│ 609,000│ 0.4%│ 13,193,101│ 8,2%│ 18,437,871│ 11,5%│ 15,706,846│ 9.8%│ 15,706,846│ 9.8%│ 15,671,321│ 9.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ 4.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregatirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesonale │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 9,687,255│ 6.0%│ 14,532,025│ 9.0%│ 12,201,000│ 7.6%│ 12,201,000│ 7.6%│ 12,165,475│ 7.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.1│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica │ 609,000│ 0.4%│ 609,000│ 0,4%│ 609,000│ 0.4%│ 1,009 000│ 0.6%│ 609,000│ 0.4% │ 609,000│ 0.4%│ 609,000│ 0.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.2│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica (CE); │ 0│ 0.0%│ 0│ 0.0%│ 2,896,846│ 1.8%│ 2,896 846│ 1.8%│ 2,896,846│ 1,8%│ 2,896,846│ 1.8%│ 2,896,846│ 1.8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│TOTAL│ │153,214,194│100.0%│156,328,303│100.0%│160,882,144│100.0%│160,774,962│100.0%│160,774,962│100.0%│160,774,962│100.0%│160,774,962│100.0%│└─────┴────────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┘
   +  Anexa 3 Alocare financiară Program SAPARD 2000-2006 - Contribuţie publică naţională(Pentru anii 2000 şi 2001, cifrele sunt conform Acordurilor de Finanţare Anuale respective. Pentru anii 2002-2006, cifrele sunt în Euro, preţuri 2002)
  *Font 6*
  ┌─────┬────────────────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┐│ Nr. │ Măsuri │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % ││ crt.│ │naţională 2000 │naţională 2001 │naţională 2002 │naţională 2003 │naţională 2004 │naţională 2005 │naţională 2006 │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┬──────┤│ │ 1 │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │competitivitatii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ 13,201,731│ 25.9%│ 13,573,101│ 26,1%│ 6,508,333│ 12.4%│ 7,098,608│ 13.5%│ 9,280,668│ 17.7%│ 12,302,000│ 23.4%│ 12,302,000│ 23.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│1.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ 13,201,731│ 25.9%│ 13,573,101│ 26.1%│ 5,032,000│ 9.6%│ 5,151,564│ 9,8%│ 7,324,966│ 13.9%│ 9,841,667│ 18.7%│ 9,841,667│ 18.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│1.2 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru calitate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fitosanitar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 1,476,333│ 2.8%│ 1,947,044│ 3.7%│ 1,955,702│ 3.7%│ 2,460,333│ 4.7%│ 2,460,333│ 4.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 2: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructuri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultura şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rurala │ 37,666,667│ 73.8%│ 38,333,333│ 73.6%│ 13,272,534│ 25.2%│ 7,639,840│ 14.5%│ 7,306,675│ 13.9%│ 7,501,993│ 14,3%│ 8,851,085│ 16,8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│2.1 │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructuri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor rurale │ 37,666,667│ 73.8%│ 38,333,333│ 73.6%│ 11,629,534│ 22.1%│ 5,831,145│ 11.1%│ 5,338,342│ 10.2%│ 5,032,000│ 9.6%│ 5,898,751│ 11.2%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│2.2 │Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 1,643,000│ 3.1%│ 1,808,695│ 3.4%│ 1,968,333│ 3.7%│ 2,469,993│ 4.7%│ 2,952,333│ 5.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │ Prioritatea 3 :│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economiei rurale│ 0 │ 0,0%│ 0 │ 0.0%│ 29,448,814│ 56.0%│ 32,707,249│ 62.2%│ 31,768,696│ 60.4%│ 28,552,045│ 54.3%│ 27,214,796│ 51.8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.1 │Investitii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exploatatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 11,714,667│ 22.3%│ 13,022,059│ 24.8%│ 12,965,029│ 24.7%│ 9,815,045│ 18.7%│ 9,023,667│ 17.2%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.2 │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producători │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 1,445,372│ 2.7%│ 1,473,470│ 2.8%│ 1,317,333│ 2,5%│ 1,250,667│ 2.4%│ 1,016,479│ 1.9%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.3 │Metode agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de productie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protejeze mediul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inconjurator şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sa menţină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │peisajul rural │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 1,593,442│ 3.0%│ 2,257,521│ 4.3%│ 1,968,333│ 3.7%│ 1,968,333│ 3.7%│ 1,968,333│ 3.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.4 │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economice pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │multiple │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 7,920,667│ 15.1%│ 7,534,335│ 14.3%│ 7,587,333│ 14.4%│ 7,254,000│ 13.8%│ 7,284,043│ 13.9%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.5 │Silvicultura │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 6,774,667│ 12.9%│ 8,419,864│ 16.0%│ 7,930,667│ 15.1%│ 8,264,000│ 15.7%│ 7,922,274│ 15.1%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 4: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor umane│ 152,250│ 0.3%│ 152,250│ 0.3%│ 3,381,335│ 6.4%│ 5,096,258│ 9.7%│ 4,219,250│ 8.0%│ 4,219,250│ 8.0%│ 4,207,408│ 8.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregatirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesonale │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 3,229,085│ 6,1%│ 4,844,008│ 9.2%│ 4,067,000│ 7.7%│ 4,067,000│ 7.7%│ 4,055,158│ 7.7%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4,2.1│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica │ 152,250│ 0.3%│ 152,250│ 0.3%│ 152,250│ 0.3%│ 252,250│ 0.5%│ 152,250│ 0.3%│ 152,250│ 0.3%│ 152,250│ 0.3%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.2│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica ( CE) │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │ TOTAL │ 51,020,648│100.0%│ 52,058,684│100.0%│ 52,611,016│100.0%│ 52,541,955│100.0%│ 52,575,288│100.0%│ 52,575,289│100.0%│ 52,575,289│100.0%││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┘
   +  Anexa 4 Alocare financiară Program SAPARD 2000-2006 - Contribuţie privată(Pentru anii 2000 şi 2001, cifrele sunt conform Acordurilor de Finanţare Anuale respective. Pentru anii 2002-2006, cifrele sunt în Euro, preţuri 2002);
  *Font 6*
  ┌─────┬────────────────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┐│ Nr. │ Măsuri │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % │Contribuţie│ % ││ crt.│ │privată 2000 │privată 2001 │privată 2002 │privată 2003 │privată 2004 │privată 2005 │privată 2006 │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┬──────┼───────────┼──────┼───────────┬──────┼───────────┼──────┤│ │ 1 │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │ 2=3+11 │ │├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │competitivitatii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ 77,450,157│100.0%│ 79,628,859│100.0%│ 29,521,067│ 25.0%│ 30,222,510│ 24.6%│ 42,973,134│ 32.0%│ 63,347,578│ 45.0%│ 63,347,578│ 45.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│1.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ 77,450,157│100.0%│ 79,628,859│100.0%│ 29,521,067│ 25.0%│ 30,222,510│ 24.6%│ 42,973,134│ 32.0%│ 57,737,778│ 41.0%│ 57,737,778│ 41.4%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│1.2 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru calitate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fitosanitar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 5,609,800│ 4.0%│ 5,609,800│ 4.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 2; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructuri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultura şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rurala │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│2.1 │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infrastructuri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor rurale │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0,0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│2.2 │Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0,0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 3 : │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economiei rurale│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 88,757,333│ 75.0%│ 92,441,577│ 75.4%│ 91,404,118│ 68.0%│ 77,470,848│ 55.0%│ 76,161,506│ 54.6%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.1 │Investitii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exploatatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 46,858,667│ 39.6%│ 52,088,236│ 42.5%│ 51,860,117│ 38.6%│ 39,260,181│ 27.9%│ 36,094,667│ 25.9%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.2 │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producători │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0% │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.3 │Metode agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de productie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protejeze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inconjurator şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sa menţină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │peisajul rural │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.4 │Dezvoltarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economice pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │multiple │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 31,682,667│ 26.8%│ 30,137,341│ 24.6%│ 30,349,333│ 22.6%│ 29,016,000│ 20.6%│ 29,136,172│ 20.9%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│3.5 │Silvicultura │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 10,216,000│ 8.6%│ 10,216,000│ 8.3%│ 9,194,667│ 6.8%│ 9,194,667│ 6.5%│ 10,930,667│ 7.8%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │Prioritatea 4: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor umane│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0,0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.1 │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregatirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ 0 │ 0,0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.1│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│4.2.2│Asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnica (CE) │ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│ 0 │ 0.0%│├─────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┤│ │ TOTAL │ 77,450,157│100.0%│ 79,628,859│100.0%│118,278,400│100.0%│122,664,087│100.0%│134,377,252│100.0%│140,818,426│100.0%│139,509,083│100.0%│└─────┴────────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┘-------