HOTĂRÂRE nr. 896 din 29 iulie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 19 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  p. Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Ion Calin,
  secretar de stat
  București, 29 iulie 2003.Nr. 896.  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construireaunei locuințe proprietate personală