ORDIN nr. 65 din 30 iulie 2003privind aprobarea Regulamentului de topografie minieră
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Nr. 133 din 25 iulie 2003
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 65 din 30 iulie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 15 august 2003    În conformitate cu prevederile art. 64 din Legea minelor nr. 85/2003, privind elaborarea Regulamentului de topografie miniera de către ministerul de resort împreună cu autoritatea competentă în domeniu,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi al Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,ministrul economiei şi comerţului şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de topografie miniera, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Activităţile de topografie miniera includ lucrările de măsurare şi procesare analitica şi grafica a datelor de măsurare realizate pentru determinarea şi certificarea informaţiilor legate de toate etapele de valorificare a resurselor minerale, de la prospecţiune şi explorare la exploatare şi valorificare, atât prin lucrări subterane, cat şi prin lucrări de suprafaţa.  +  Articolul 3Activităţile de topografie miniera se desfăşoară în cadrul perimetrelor în care se derulează activităţi miniere în subteran şi/sau la suprafaţa, precum şi în zonele învecinate care sunt afectate de activitatea miniera.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Maria Iuliana Stratulat  +  AnexăREGULAMENT 30/07/2003