HOTĂRÂRE nr. 890 din 29 iulie 2003privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 14 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă "Foaia de parcurs din domeniul energetic din România", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul economieişi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul integrăriieuropene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul finanţelorpublice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2003.Nr. 890.  +  AnexăANEXA 29/07/2003